Брокерс Консулт – Застраховане

ЗА НАС

UntitledБрокерс Консулт повече от 6 години работи в сферата на застраховането и се грижи за интересите на своите клиенти. Дружеството е основано от няколко физически лица през 2003 година и е лицензиран брокер с Решение N: 10-3Б/04.08.2003 година от “Комисия по финансов надзор”.

Член е на “Асоциацията на застрахователните брокери” и на “Обединени застрахователни брокери”.
През 2009 година се преобразува в ЕООД с управител Кремена Маринова.
В екипа работят експерти с дългогодишен опит в застраховането. ежедневно с помоща на експертите се обслужват фирми и организации, както и много индивидуални клиенти, които по този начин спестяват време и усилия. Фирмата е посредник между всички застрахователни компании и клиенти, като предлага подробна информация, услуги и отстъпки при всички видове застраховки.

Брокерс Консулт работи в сферата на общото застраховане – гражданска отговорност, автокаско, злополуки, карго, професионална отговорност, имуществени на физически и юридически лица, селскостопански застраховки и др. Предлагаме и услуги в животозастраховането.

ПРОДУКТИ
  • Гражданска отговорност
  • Автокаско
  • Застраховка Имущество
  • Зелена Карта
  • Застраховка Живот
КОНТАКТИ

Брокерс Консулт – Застраховане – www.brokersbg.com

Адрес: гр. Стара Загора, ул.”Отец Паисий” 60, ет.1
Тел./факс: 042 63 60 50
Моб. тел.: 0888 750 483; 0885 965 212; 0885 808 246
Е-mail: brokers.sz@abv.bg

Текст и изображения: www.brokersbg.com

За автора