Денонощна детска поликлиника “Вела”

ЗА НАС

VellaДенонощна Детска Поликлиника Вела е специализирано здравно заведение с денонощен, безотказен ритъм на работа, създадена за доболнично лечение и профилактика на детските заболявания от първите дни след раждането на детето до неговото израстване в юношеска възраст. Моделът на Вела е уникален и създаден специално, за да бъде възможно най-адекватен за правилното диагностициране, проследяване и излекуване на всяко амбулаторно детско заболяване.

 ЗАЩО “ВЕЛА”

Предимствата на Денонощна Детска Поликлиника Вела:

 Денонощен ритъм на работа – 24 часа, 365 дни в годината.

 Неограничен брой прегледи за абонати, безотказен достъп.

 Безплатна  лаборатория, рентген, ехо- и кардиография за абонати.

 Абонамент – финансово достъпен за всяко семейство.

 Програма за платени прегледи с безплатен 24ч. контрол и 50% намаление в рамките на 30 последователни дни – възможност за повече контролни прегледи в рамките на един и същи бюджет.

 Добре изградена информационна система и база данни, позволяващи проследяването на текущото състояние и цялото досие на детето.

 Силна сплотеност, екипност, професионализъм и приемственост на медицинския колектив при дигностицирането, назначаването на лечение и проследяване на всеки един пациент. На практика Вела винаги проследява процеса до пълното излекуване на всяко дете.

 Висок медицински професионализъм – медицинската дейност на Вела е съобразена с всички съвременни световни медицински стандарти за добра педиатрична практика.

 Постоянна информационна обратна връзка с родителите – чрез регистратура, телефон, е-меил. Съдействие на родителите и при хоспитализация и допълнително проследяване на хода на заболяването в тези условия.

 Свободен достъп на всеки родител до досието на своето дете, до всеки лекар, до административния отдел , както и до управителите на дружеството чрез телефон, е-мейл, факс и личен достъп за срещи.

 Работна среда  подчинена на медицинската логика на процеса и на  принципите на хуманно отношение към всяко дете – пациент, което диктува и високата професионална етика на целия екип – един от еталоните на ВЕЛА.

Основни особености на боледуването при деца:

Всяко дете е един млад подрастващ организъм, който  колкото в по-ранна възраст се намира толкова физиологично е по-крехък и по-раним.

Заболяванията при децата протичат значително по-динамично, бързо сменят картината си и лесно стигат до усложнения и/или тежки , застрашяващи състояния.  Това налага изключително внимание и професионализъм при лечението им, поради което педиатрията е една от най-тежките и трудни дисциплини в медицината.

Основният механизъм обаче с който всички рискове за детето могат да бъдат сведени до пределния минимум е системното проследяванена на хода на заболяването.

Доказано е че, ежедневните, на всеки 24 часа контроли от професионалисти на практика създават пълна гаранция за своевременното откриване и предотвратяване на всякакви усложнения, а също така дават и възможност за много по-физиологично съобразено лечение, конкретно преценено спрямо етапа на болестта.
Същевременно, за да бъде това осъществимо на практика, на семейството трябва да бъде осигурена възможността да получава прегледи безотказно, денонощно и неограничен брой пъти, на абсолютно достъпна цена, която да не е бариера за поредния необходим преглед.

Денонощна Детска Поликлиника Вела е специализирано здравно заведение с денонощен, безотказен ритъм на работа, създадена за доболнично лечение и профилактика на детските заболявания  от  първите дни след раждането на детето до  неговото израстване в юношеска възраст.

Моделът на Вела е уникален и създаден специално за да бъде възможно най-адекватен за правилното диагностициране, проследяване и излекуване на всяко амбулаторно детско заболяване.

 

УСЛУГИ

Абонамент

Стандартен месечен абонамент

 • Абонамента включва абсолютно неграничен брой прегледи, в рамките на месеца
 • Безотказност на услугата – родителите могат да посещават поликлиниката по всяко време на денонощието, толкова пъти колкото е необходимо до пълното оздравяване на детето
 • Безплатни лабораторни изследвания, рентген, ехография, кардиография консултации с всички специалисти във ВЕЛА
 • Телефонни консултации по всяко време на денонощието
 • Програма за проследяване и профилактика срещу луксации при кърмачета
 • Личен, електронен картон на всяко дете, всеобхватно проследяващ развитието и заболяемостта му, достъпен за родителите. Възможност за електронен обмен на данни.
 • Съдействие при хоспитализация на детето и проследяване на случая в подкрепа на родителите.
 • Програмата Детска Консултация е наразделна част от стандартния Месечен абонамент.
 • Такса 35 лв/ месечно, независимо от броя на децата в семейството.

В частта си детска консултация като пакет абонамента ви осигурява:

 • Ежемесечна косултация до навършване на една година – профилактичен преглед с всички необходими контролни измервания на детето и проследяване на нервнопсихическото и физическо развитие, хранене и проблеми при отглеждането.
 • По една консултация на всеки три месеца за възрастта от една до четири години.

Параметрите на абонамента се описват в специален договор и детето се завежда с индивидуален абонатен номер в нашата електронна система.

Цялата информация свързана със заболяванията и развитието на детето се съхранява електронно и е достъпна за семейството при поискване.

 

 

Платени прегледи

Програмата “Платени прегледи” е уникален модел, значително по-достъпен от която и да друга форма на платени прегледи:

 Първичният платен преглед е на стойност 30 лв, след което предлагаме:

безплатен 24 контрол, и тъй като от професионална гледна точка нито едно заболяване не бива  да бъде лекувано само с един или два прегледа ние предлагаме:

 Цена от 15 лв за всеки следващ необходим преглед  за срок от 30 календарни дни от датата на първичния преглед.

 Всеки такъв „платен” пациент  също се завежда с електронно досие, издава му се отделна лична амбулаторна карта, където прегледите се документират и процеса се проследява.

 Платените пациенти също се ползват от възможността за безплатни телефонни консултации.

Отчита се възможността за по-дълъг  ход на заболяването, евентуални усложнения или състояния за доизлекуване или изискващи допълнителни лекарски грижи, както и възможността детето да се разболее повторно в срока на тези 30 дни.

Основната ни цел е финансовото измерение на процеса да не е бариера за по-голямия брой прегледи необходими за по-доброто обслужване на болното дете.

Домашен стационар

При този вид абонамент цялото лечение и всички прегледи на детето се извършват в домашни условия, при повикване и без да се налага то да бъде водено в поликлиниката.

 

Обхватността на медицинските услуги е същата както при стандартния абонамент

При болест детето се посещава в дома, след първичния преглед се оформя болничен-температурен лист, аналогичен на този в  детско болнично отделение с диагноза, диференциална диагноза, назначено лечение, изследвания според случая и програма от лекарски и сестрински визити до пълното излекуване на детето.

 Предимство е че се избягва контакта с други болни деца и излагането на допълнителни инфекции.

 Организационно е по-удобно за родителите.

 Не е без значение и факта че детето се преглежда в естествената му среда на отглеждане т.е , то е подложено на значително по-малко стрес

 Допълнително родителите имат възможност за по-спокоен и задълбочен разговор с визитиращите лекари и сестри.

Абонаментна такса – 60 лв. за месец

Детска консултация

Ежемесечни консултативни прегледи на всяко дете от 0 до 1 година

 Измерване тегло, ръст, физическо и нервнопсихическо развитие.

 Контрол за  правилно хранене, режим на отглеждане, закаляване и двигателни упражнения.

 Контролни изследвания кръв и урина 2 пъти годишно.

 Профилактични прегледи от ортопед и контролно измерване  с ехограф на тазобедрени стави срещу риска от дисплзии и предотвратяване на луксации.

 Диспансеризация и системно третиране и контрол на заболявания като рахит, анемии,често боледуващи деца, детска церебрална парализа и изоставане в нервнопсихическото развитие и др. до решаване на проблема или  постигане на адекватен резултат спрямо най-съвременните стандарти в педиатриата.

 Консултативни прегледи на всеки 3 месеца на децата от 1 до 3 години.

 Консултативни прегледи 2 пъти годишно на всички деца над 4 години.

Детската Консултация  е неразривна част от двете абонаментни програми.

Програма Майчино Здраве:

Всяка майка е основен гарант за здравето и живота на детето си и отговорността към нейното собствено здраве е отговорност към здравето и бъдещето на нейното дете..

Програмата “Майчино Здраве“ на поликлиника Вела е уникална услуга, предназначена за профилактика и превенция на най-честите онкологични забoлявания при жените: рак на гърдата, рак на яйчниците и на шийката на матката.

Програмата включва:

два гинекологични прегледа годишно заедно с всички необходими изследвания: ехография, мамография, цитонамазка, туморни маркери и др.

На фона на постоянно нарастващата честота на тези видове рак във всички възрасти се доказа, че ключова роля за тяхното успешно лекуване играе възможно най-ранното им откриване.

Всеобхватността на пакета и неговото прилагане на всеки 6 месеца дава 100% гаранция за ранното откриване и по този начин за възможно най-успешното излекуване на тези заболявания.

Абсолютно достъпна за всяко семейство – минимална добавена цена от 10 лв месечнокъм съответната абонаментна програма

ГАЛЕРИЯ

VellaVelaClinic1VelaClinic2VelaClinic3VelaClinic4VelaClinic5VelaClinic7VelaClinic8VelaClinic9
КОНТАКТИ

Денонощна детска поликлиника “Вела” – velaclinic.com

Адрес: гр. София, кв. “Лозенец”, ул.: “Златовръх” 52
Тел.: 02 860 32 00; 02 860 31 99; 02 860 32 01;
Моб.тел.: 0878 641 818; 0897 641 818
E-Mail: office_at_velaclinic.com


Вижте по-голяма карта

Адрес: гр. Плводив, ул. “Л. Каравелов” 4а
Тел.: 032 512 969; 032 512 967
Моб. тел.: 0886 641 919; 0878 641 919; 0894 641 919
E-Mail: office_at_velaclinic.com


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: velaclinic.com

За автора