Ден Електрик ЕООД

ЗА НАС

362Ден Електрик ЕООД е дружество, което се занимава с изпълнение на комплексни инженерингови въпроси в областта на електроенергетиката и промишлеността.

Основната дейност на фирмата е проектиране, изграждане, монтиране на електрооборудване и въвеждане в експлоатация на нови енергийни обекти.

При нас работи инженерно-технически персонал от висококвалифицирани специалисти, доказали свойте способности в парктиката. За създаването на електропроектите и изграждането на електро-системите, дружеството използва компоненти на водещите производители в областта. Гарантираме високо качество и безопасност на изпълнените от нас проекти.

Предлагани услуги: Разработка и асемблиране на разпределителни уредби НН, табла за автоматика и управление; Проектиране и изпълнение на електроинсталации в промишлени обекти, комуникационни и информационни центрове, офисни сгради и други; Доставка и монтаж на системи за непрекъсваемо електрозахранване (UPS), постояннотокови захранвания, дизел генератори и системи за автоматично включване на резервното захранване (АВР); Фирмата предлага поддръжка на електроинсталации. Поддръжка: профилактика на обект; възстановяване работоспособността на обект или отделна система; инсталация и настройка на ново оборудване; преконфигуриране ремонт на устройства.

УСЛУГИ

Фирма ДЕН ЕЛЕКТРИК предлага следните услуги:

  • Разработка и асемблиране на разпределителни уредби НН, табла за автоматика и управление;
  • Проектиране и изпълнение на електроинсталации в промишлени обекти, комуникационни и информационни центрове, офисни сгради и др.;
  • Доставка и монтаж на системи за непрекъсваемо електрозахранване (UPS), постояннотокови захранвания, дизел генератори и системи за автоматично включване на резервното захранване (АВР);

Фирмата предлага поддръжка на електро инсталации. Поддръжката включва:

  • профилактика на обект
  • възстановяване работоспособността на обект или отделна система
  • инсталация и настройка на ново оборудване
  • преконфигуриране ремонт на устройства
КОНТАКТИ

Ден Електрик ЕООД – www.denelectric.com

Aдрес: гр. София, ж.к. Стрелбище, бл. 8, вх. а
Тел.: 02 862 86 90, 02 958 53 26
Моб. тел.: 0888 525 285
E-mail: office@denelectric.com

Текст и изображения: www.denelectric.com

За автора