„ЗИНВЕСТ-К” ООД – МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ

ЗА НАС
NANAГерманско-Български Самостоятелни Медико-Диагностични Лаборатории „ЗИНВЕСТ-К” ООД

КОМПЕТЕНТНИ И НАДЕЖДНИ

Лабораторията е основана през 1996г., атестирана през 2000г., а от април 2003г. е част от европейската лабораторна верига „Зинлаб ГмбХ“ ООД. През тези години Германско-Българските Самостоятелни Медико-диагностични Лаборатории „Зинвест-К“ ООД постигнаха значителни успехи в предлагането на лабораторни медицински услуги на територията на Софийски, Пловдивски, Старозагорски, Пазарджишки, Хасковски и Кърджалийски области.

Като част от една от най-големите европейски лабораторни вериги – „Зинлаб ГмбХ“ ООД, осигуряваме възможност за непрекъснато повишаване на квалификацията на лекари и лаборанти, както и усвояване на най-нови технологии и нови параметри, участие в научни проекти, конгреси и курсове, организирани в Германия от „Зинлаб ГмбХ“ ООД (www.synlab.de). ГБСМДЛ „Зинвест-К“ ООД има лаборатории в гр. Пловдив, гр. София, гр. Стара Загора, гр. Хасково, гр. Асеновград, гр. Димитровград и в гр. Пазарджик. Наред със собствените клонове, обслужваме също и лекарски практики – общопрактикуващи и специализирани, МЦ, ДКЦ, болници и лаборатории.

ГБСМДЛ „Зинвест-К“ ООД има договор с НЗОК, а също така обслужва пациенти, доброволно здравно осигурени в Здравноосигурителни дружества и работи по различни проекти. ГБСМДЛ „Зинвест-К“ ООД извършва също платени и профилактични изследвания, като при желание от страна на Възложителя можем да изпратим медицински екип за вземане и транспортиране на биологичния материал, който се изследва в нашите лаборатории.

Благодарение на добре изградена и бързо развиваща се собствена логистика, лабораториите ни дават възможност на всички лекарски практики и пациенти, при желание от тяхна страна да бъдат обслужвани от нас, дори и на тези в най-отдалечените райони на страната. По този начин те могат ежедневно да получават резултатите си на хартиен носител и по електронен път на уеб сайта на лабораторията – www.synwest.bg, което улеснява лекуващите ги лекари при поставянето на точна и навременна диагноза.

През годините от 1996г. до днес стратегията на фирмата е била качествени лабораторни изследвания, достъпност на изследванията и в най-отдалечените райони, непрекъснато разширяване на лабораторните показатели, като редките изследвания се изпращат в централизираните лаборатории на нашия съдружник в Германия. „Зинлаб ГмбХ“ ООД е акредитирана по Международен стандарт ISO 15189 от DAkkS – D-ML 13407-01-00. Всичко това гарантира висока надеждност, точност на резултата и качество на лабораторните изследвания. ГБСМДЛ „Зинвест-К“ ООД е акредитирана за цялостна медицинска дейност със заповед на Министъра на здравеопазването и като база за практическо обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност „Клинична лаборатория“, както и практическо обучение на студенти по специалност „Медицински лаборант“.

ГБСМДЛ „Зинвест-К“ ООД е оборудвана с най-съвременна апаратура в бранша. Работи с висококачествени реактиви и консумативи при спазване на всички изисквания за добра медицинска практика. Осъществява ежедневен вътрелабораторен качествен контрол, участва в системата за външен национален и международен качествен контрол.

В лабораторията се извършват средно около 560 000 анализа годишно, в т.ч. хематологични, клинично-химични, хемостазеологични, имунологични-алергични, хормонални, туморни маркери, уринни, микробиологични, вирусологични, имунохематологични, цитологични, молекулярно-биологични и др. Всеки месец се пускат нови видове изследвания.

Залог за прецизността и точността на извършените изследвания е нашият екип, който работи в лабораториите ни и непрекъснато повишава уменията и квалификацията си при ежемесечен одит, провеждан от водещи колеги от лабораториите на „Зинлаб ГмбХ“ ООД – Германия.

Широкият набор от изследвания, извършвани в лабораторията, материално-техническата база и кадровата й обезпеченост, съобразени с европейските и национални медицински стандарти по „Клинична лаборатория“, „Имунология“, “Микробиология“, “Вирусология“, “Трансфузионна хематология“, “Клинична патология“, „Медицинска паразитология“ и възможността за непрекъснато повишаване на квалификацията на персонала в България и Германия, гарантират качеството на извършените лабораторни изследвания, както и своевременната и точна диагностика.

С най-голяма отговорност и желание сме участвали и участваме в различни научни проекти, както и в практическото обучение на специализиращи лекари и лаборанти.

Нашето мото винаги е било „Компетентни и надеждни“, разширяване на гамата от лабораторни параметри, в това число и новости, за да бъдем в помощ на лекаря и пациента.

Ние сме отворени към непрекъсната комуникация с лекари и пациенти, за да можем да задоволим техните нужди и така да подобрим съвместната ни дейност.

ГАЛЕРИЯ

mapbg-gef7fa2c77-91fc-4cec-bf4e-db4916c82fd0img1
КОНТАКТИ

„ЗИНВЕСТ-К” ООД – МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ synwest.bg
Адрес: гр. Пловдив, ул. Царево № 1
Тел.: 032 630 338
Моб. тел.: 0899 996 921
Работно време: 07.30ч. – 19.30ч.

Текст и изображения: synwest.bg

За автора