„Мастер Юнити” ООД – Машини и оборудване

ЗА НАС

MU„Мастер Юнити” ООД е дружество, създадено на 17.12.2002 г. със седалище гр. Варна. Предмет на дейност на дружеството е: ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение; ремонт и поддръжка на гумено-транспортни ленти; проектиране и изграждане на метални конструкции; изграждане, ремонт и поддръжка на тръбопроводи; ремонт, поддръжка и преустройство на съоръжения с повишена опасност; ремонт, почистване и поддръжка на топлообменници, кондензатори, въздуховоди.

През 2007 г. дружество „Мастер Юнити” е сертифицирано от BUREAU VERITAS по ISO 9001:2000.

През 2010 г. се извърши сертификация на дружеството и по стандарти ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007.

УСЛУГИ

Ремонт на механо и електрочаст на подемни кранове

 • Ремонт на редуктори
 • Ремонт спирачки и ходова част
 • Ремонт основни възли от крановете
 • Ремонт на грайфери
 • Ремонт или подмяна на ел. захранване или автоматика
 • Ремонт и поддръжка на на ел. двигатели
 • Лабораторни измервания на ел. двигатели
 • Ремонт на силово електрозахранване
 • Подмяна на грайферни и подемни въжета
 • Локализиране и отстраняване на аварии по драйверни устройства на ел. двигатели SIMOREG,SIMOVERT,SINAMICS
 • Локализиране и отстраняване дефекти по захранването, командо – контролерната и релейно– контакторната части на кранове
ПОДДРЪЖКА НА ТРЪБОПРОВОДИ
 • подмяна, поддръжка и ремонт на тръбопроводи, колена и тройници в открит, закрит участък и естакади
 • изработка, подмяна, поддръжка и ремонт на салникови и линейни компенсатори
 • изработка, подмяна, поддръжка и ремонт на подвижни и неподвижни опори
 • поставяне и сваляне на пръстени на водопреливните шахти.
 • изработка на колена и тройници
РЕМОНТ НА КОТЛИ
 • Барабани на котли
 • Ремонт и подмяна на въздухоподгреватели
 • Ремонт на топлообменици
 • Ремонт на промишлена арматура в собствена база и на място
 • Проектиране и изработка на водопоказателни колонки
 • Проектиране и изработка на охладители на отбори за анализ на вода, пара и др. течности
 • Ремонт на прахо, газови и мазутни горелки.
МЕХАНИЧЕН ЦЕХ

Ремонтно Механичният Цех е разположен на територията на „Девен” АД – гр. Девня, който е специализиран в ремонт и производство на резервни части за химическата промишленост, транспортни системи, детайли за машиностроенето и има възможност за разширяване обема на производство.

 • Изработка на ролки и барабани
 • Изработка на ролконосачи; прави и коритообразни
 • Изработка на валове и оси
 • Изработка на резервни части
 • Изработка на въртящи се детайли
 • Ремонт на редуктори
 • Ремонт и възстановяване на помпи и арматура
 • Изработка на болтове за брони на топкови мелници
 • Изработка на детайли по чертеж
МЕХАНОРЕМОНТ
 • Изработка и монтаж на аварийни стълби
 • Проектиране и изработка на транспортни системи
 • Ремонт и реконструкция на варови реактори за декарбонизирана вода;
 • Производство и монтаж на елементи и части за електрофилтри на въглищни котли;
 • Реконструкция на фасади на промишлени обекти
 • Ремонт на топлообменици;
 • Ремонт на газопроводи, въздуховоди и обдухващи апарати
 • Ремонт на стълби, площадки и обшивки
 • Ремонт на колони, циклони и сепаратори
 • Ремонт на помпи за гъсти течности
 • Ремонт на калорифери
 • Ремонт вентилатори
КОНТАКТИ

„Мастер Юнити” ООД – Машини и оборудване – www.masterunity.com

Адрес: гр. Варна, ул. Генерал Паренсов 28
Тел.: 052 60 72 60
Факс: 052 60 16 32
Е-mail: office_masterunity@ unionproject.eu

Текст и изображения: www.masterunity.com

За автора