МБАЛ “Доверие”

КОИ СМЕ НИЕ?

DZO-Doverie

Медицински комплекс – МК “Доверие” е част от групата на “Доверие Обединен Холдинг” АД. Разположен на 8 000 кв. м. площ, той обединява Медицински център – МЦ “Доверие” и Многопрофилна болница за активно лечение – МБАЛ “Доверие”. Функционалната връзка между двете звена осигурява комплексно медицинско обслужване на пациентите.

МК “Доверие” работи със здравната каса /НЗОК/, което гарантира достъпа на всички здравно-осигурени пациенти. Комплексът работи с много от доброволните здравноосигурителни фондове, регистрирани в България: ОЗОФ “Доверие”, ЗОД „БУЛСТРАД ЗДРАВЕ” АД, ЗОК „Св. Н. Чудотворец” АД, ЗОАД ДЗИ” АД, Дженерали Закрила Здравно осигуряване АД, Юнайтед Здравно осигуряване, Общинска здравноосигурителна каса, ЗОК “България Здраве”, ЗОФ”ДаллБогг: живот и здраве”, “Доброволна осигурителна мрежа – Здраве” АД (“ДОМ – Здраве” АД), както и с международни оператори като “Allianz Worldwide Care”.

Kабинетите и лабораториите са оборудвани с модерна медицинска апаратура, позволяваща прецизна диагностика на заболяванията. Болницата разполага с 5 операционни зали и реанимационен сектор. Има 46 луксозни стаи с 1, 2 или 3 легла. В повечето стаи има санитарен възел, телевизор, хладилник, телефон и интернет връзка. Предлага се възможност за настаняване на придружител. На територията на комплекса работят общопрактикуващи лекари и стоматолози, аптека и кафене.

В комплекса е разположен най-съвременният модел Ядрено-магнитен резонанс Дженерал Електрик 1,5 Т с пълен набор диагностични възможности.

Всички кабинети, отделения и диагностични сектори са свързани в локална компютърна мрежа. Нашата собствена медицинска информационна система дава възможност да съхраняваме прецизна база данни, както за нашите пациенти, така и за всички осъществени дейности. Това намалява значително времето, необходимо за попълване на различни видове документи, като то се посвещава на пряката работата с пациента.

Нашият девиз е: “ДОВЕРЕТЕ НИ ВАШЕТО ЗДРАВЕ!”. То е израз на решимостта на нашия екип:

 • да помогне на всеки, потърсил медицинска помощ при нас;
 • да предложи задълбочен и индивидуализиран подход към заболяването на всеки пациент;
 • да практикува истински хуманна медицина като лекува пациентите, спазвайки стриктно техните човешки права:
  • правото на достъп до качествена медицинска помощ;
  • правото на информация за заболяването и възможните методи на лечение, поднесена на достъпен за пациента език;
  • правото на пациента да приеме или откаже дадено изследване или лечение;
  • правото на човешко достойнство;
  • правото на конфиденциалност.
  • да спазва правилата за добрата медицинска практика и да прилага доказаните методи на диагностика и лечение и най-съвременните достижения на медицинската наука и практика;

Ръководните принципи в работата на екипа на МК “Доверие” са:

 • Безотказност
 • Професионализъм
 • Качество
 • Коректност
 • Висок Морал, Човещина и Етика
ДИАГНОСТИЧНИ ЗВЕНА

В кабинетите на МЦ „Доверие” са представени следните медицински специалности: вътрешни болести, кардиология, гастроентерология, нефрология, ендокринология, неврология, хирургия, ортопедия и травматология, урология, акушерство, гинекология и репродуктивна медицина, УНГ, офталмология, дерматология, физикална и рехабилитационна медицина, педиатрия.

Центърът е предоставил кабинети за ползване на лични лекари от района, както и на стоматолози.

В МБАЛ “Доверие” работят специалисти по: вътрешни болести, кардиология, гастроентерология, нефрология, неврология, хирургия, ортопедия и травматология, урология, гинекология и репродуктивна медицина, анестезиология, реанимация и интензивно лечение, физикална и рехабилитационна медицина..

За да може диагностичната и терапевтична дейност във всички кабинети и отделения на МК “Доверие” да съответства на утвърдените международни стандарти за добра медицинска практика, МК “Доверие” разполага с модерни и добре оборудвано диагностични звена:

 

КАБИНЕТИ
img_kabinetiМЦ “Доверие” разполага с множество профилирани кабинети, в които работят специалисти от следните медицински специалности: вътрешни болести, кардиология, гастроентерология, нефрология, ендокринология, неврология, хирургия, съдова хирургия, ортопедия и травматология, урология, акушерство, гинекология и репродуктивна медицина, УНГ, офталмология, дерматология, физикална и рехабилитационна медицина, педиатрия, диететика и хранене, липидология.

Разполагаме също така с много добре оборудвани клинична и микробиологична лабораториясектор по образна диагностика и сектор по физикална и рехабилитационна медицина.

Нашата цел е да осигурим на пациента качествена медицинска услугата в приятна обстановка и при максимално добра организация.

В началото на 2008 г. Медицинският център беше оценен от Акредитационния съвет при Министерство на здравеопазването с отлична оценка.

За улеснение на нашите пациенти, част от помещенията на МЦ “Доверие” са предоставени за ползване на общопрактикуващи лекари, стоматолози, външна аптека и кафене.

Мнението на нашите пациенти е много важно за нас. Затова на тяхно разположение има Книга за мнения и препоръки, а в лабораторния сектор те биха могли да попълнят и анонимни анкетни карти.

ОТДЕЛЕНИЯ
OtdeleniaМБАЛ “Доверие” има 6 отделения и 5 операционни зали. Разполага със 104 легла, разпределени в 46 луксозни стаи с по 1, 2 или 3 легла.

Всички отделения на болницата работят със здравната каса /НЗОК/, което гарантира достъпа на здравно-осигурените пациенти.
Клиниката работи и с много от доброволните здравноосигурителни фондове, регистрирани в България: ОЗОФ “Доверие”, ЗОАД ДЗИ, Дженерали Закрила Здравно осигуряване, а така също и на принципа на платения прием.

В началото на 2008 г. болницата беше оценена от Акредитационния съвет при Министерство на здравеопазването с много добра оценка.

За нас е много важно освен модерната и качествена медицинска помощ, да предложим на нашите пациенти етично отношение, дискретност и персонализиран подход.

Мнението на нашите пациенти е от изключително значение за нас. Ето защо на всеки етаж на болницата сме поставили Книга за мнения и препоръки. Всеки пациент получава и анонимна анкетна карта, която ако желае може да попълни и да пусне в обозначените за целта кутии или да изпрати по пощата след напускането на болницата.

ПАКЕТНИ УСЛУГИ

“Най-доброто лечение е профилактиката” 

МЦ “Доверие” предлага разработването на индивидуални профилактични пакети в зависимост от пола, възрастта, наследствеността, специфичните рискови фактори, индивидуалните предпочитания и възможности на всеки човек.

Подготовката на индивидуалната профилактична програма се извършва от д-р Кристиана Кръстева. Тя координира нейното изпълнение по начин, който да осигури максимален комфорт и пестене на времето на пациента. В края на профилактичната програма, съвместно с другите специалисти участвали в нея,  д-р Кръстева изготвя обобщение на проведените прегледи и изследвания и препоръки за по-нататъшното поведение при дадения пациент.

Профилактичните пакети пестят време и средства (при изготвяне на пакет за профилактика, цените за прегледи и изследвания са значително по-ниски, отколкото при отделното им провеждане). Те Ви дават възможност, въпреки стреса и забързаното ежедневие, да се погрижите за своето здраве. Не я пропускайте.

КОНТАКТИ

МБАЛ “Доверие” – mbal.doverie.bg
Адрес: София 1632, “Овча купел” 2, ул. Фридрих Грюнангер No: 2
Тел.: 02/ 40 36 100
Факс: 02/ 956 01 14
Е-mail: info_at_mbal.doverie.bg

Текст и изображения: mbal.doverie.bg

За автора