Медико-диагностична лаборатория “САНА”

ЗА НАС

Самостоятелна медико диагностична лаборатория САНА е основана през 2000г. и е със седалище в гр. София. При нас всеки пациент може да си направи изследвания в различни направления. Лабораторията разполага с различни сектори за извършване на следните медикодиагностични изследвания: хематология, биохимия, кръвосъсирване, анализ на урина, серология, имунология, хормони, туморни маркери, микробиология, вирусология, имунохематология и други. Медицинската ни лаборатория предлага на своите клиенти и услугата взимане на кръв при посещение по домовете, както и работа с деца от различни възрасти. За целта се използва специализирана затворена система и автоматични ланцети от квалифицирани лаборанти. Професионализмът на всеки един от екипа е гаранция за качеството на лабораторната дейност. СМДЛ Сана е модерно оборудвана с апаратура от последни модели на утвърдени и водещи фирми в лабораторната диагностика.

Изследвания и цени
 • Пълва кръвна картина – 22 показателя – 5,50лв.
 • СУЕ / РУЕ/ – 2,50 лв.
 • Ретикулоцити – 5,50 лв.
 • Диференциална кръвна картина / Левкограма/ – 3,50лв
 • Морфология на еритроцитите – 3,50
 • ПКК, ДКК, СУЕ, Морфология на еритроцити – 9,50лв.
 • Електрофореза на хемоглобин – диагностика на таласемия – 23,50 лв.
 • Глюкоза – 2,70 лв.
 • Креатинин – 2,70 лв.
 • Урея – 2,70 лв.
 • Билирубин – общ – 2,70 лв.
 • Билирубин – директен – 2,70 лв.
 • Общ и директен билирубин – 2,70 лв.
 • Общ белтък – 2,70 лв.
 • Общ белтък и албумин – 5,00 лв.
 • Албумин – 2,70 лв.
 • Холестерол – 2,70 лв.
 • HDL Холестерол – 3,20 лв.
 • LDL Холестерол – 2,70 лв.
 • VLDL Холестерол – 2,70 лв
 • Триглицериди – 3,20 лв
 • Пикочна киселина – 2,70 лв.
 • Липиден профил – Холестерол, HDL Холестерол, LDL Холестерол, Триглецериди – 9,70 лв.
 • AcAT – 3,20 лв.
 • АлАТ – 3,20 лв
 • Креатинкиназа / КК / – 3,20 лв.
 • ГГТ – 3,20 лв
 • Алкална фосфатаза / АФ / – 3,20лв.
 • Алфа – амилаза – 4,90 лв.
 • Липаза – 3,20 лв.
 • LDH – 4,90 лв.
 • Ензимен статус – черен дроб – АсАТ, АлАТ, Гама – GT – 8,00 лв.
 • Натрий – 3,00 лв
 • Хлориди – 5,00 лв.
 • Калий – 3,00 лв.
 • Калций – 3,00 лв.
 • Натрий, Калий – 5,50 лв.
 • Йонизиран Калций – 5,00 лв.
 • Фосфати – 3,00 лв.
 • Желязо – 3,00 лв
 • ЖСК – 3,00 лв.
 • Кръвно захарен профил – 7,50 лв
 • Кръвнозахарен профил – трикратен + Инсулин – трикратно – 46,50 лв.
 • Гликиран хемоглобин – 11,50 лв
 • ОГТТ / Обриминяване с глюкоза / – 7,50 лв
 • Инсулин – 15,50 лв
 • Микроалбуминурия – 16,20 лв
 • Време на кървене – 2,50 лв
 • Протромбинов индекс / INR – 3,80 лв.
 • Фибриноген – 4,00 лв.
 • АРТТ / ККВ/ – 3,50 лв.
 • Време на съсиране – 2,50 лв
 • Урина – химическо изследване – 2,90 лв.
 • Белтък / Урина – химическо изследване / – 0,50лв
 • Глюкоза / Урина – химическо изследване / – 0,50 лв
 • pH / Урина – химическо изследване / – 0,50 лв
 • Специфично тегло / Урина – химическо изследване/ – 0,50 лв.
 • Кетони – / Урина – химическо изследване/ . 0,50 лв
 • Билирубин – / Урина – химическо изследване/ – 0,50 лв
 • Уробилиноген – / Урина – химическо изследване/ – 0,50 лв.
 • Кръв – / Урина – химическо изследване/ – 0,50 лв.
 • Левкоцити – / Урина – химическо изследване/ – 0,50 лв
 • Нитрити – / Урина – химическо изследване/ – 0,50 лв.
 • Калций – 24h урина – 2,70 лв
 • Креатинин – 24h урина – 2,70 лв.
 • Фосфор – 24h урина – 2,70 лв
 • Пикочна киселина – 24h урина – 2,70 лв.
 • Електрофореза на белтъчни вещества в урината – 22,50 лв
 • Белтък – 24h урина – 2,70лв.
 • Захар в урината – 2,70 лв.
 • Алфа амилаза – 24 h – 2,70 лв.
 • ТЗ – 13,50 лв.
 • Т4 – 13,50 лв
 • FT 3 – 13,50 лв.
 • FT4 – 13,50 лв
 • TSH / тиреостимулиращ хормон / – 13,50 лв
 • LH / лутеинизиращ хормон / – 14,50 лв
 • FSH / фоликулостимулиращ хорман / – 14,50 лв
 • Естрадиол – 14,50 лв
 • Прогестерон – 14,50 лв
 • Пролактин – 14,50 лв
 • Тестостерон – 14,50 лв
 • DHEA -S – 20,50 лв
 • Андростендион – 20,50 лв
 • Инсулин – 15,50 лв
 • ТАТ – 14,50 лв.
 • МАТ – 14,50 лв
 • Паратиреоиден хорман – 29,50 лв.
 • Растежен хормон – 21,50 лв.
 • Тиреоглобулин – 34,50 лв.
 • АСТН – 21,50 лв.
 • TSH – алфа – ОН-прогестерон – 23,50 лв.
 • PSA – 16,50 лв.
 • СА 15-3 – 18,50 лв.
 • СА 19-9 – 18,50 лв.
 • СА 72-4 – 23,50 лв.
 • Алфа -фетопротеин – 21,50 лв.
 • Бета – ЧХГ – 18,50 лв.
 • СЕА – 21,50 лв.
 • SCC – 21,50 лв.
 • С -реактивен протеин /CRP/ – 5,50 лв.
 • Антистрептолизинов титър / AST/ – 4,90 лв.
 • Ревматоиден фактор / RF/ – 4,90 лв.
 • Имуноглобулин А – 7,50 лв.
 • Имуноглобулин G – 7,50 лв. Имуноглобулин М – 7,50 лв.
 • СЗ – фракция на комплемента – 7,50 лв.
 • С4 – фракция на комплемента – 7,50 лв
 • Анти – HAV -антитела – IgM / хепатит А / – 15,50 лв.
 • HbsAg – 13,50 лв.
 • Анти – HbsAg – антитела – 16,50 лв.
 • Анти – HbeAg – антитела – 20,50 лв.
 • HbeAg – 19,50 лв.
 • Анти – HbcAg – антитела – 20,00 лв.
 • Анти – HCV – антитела / хепатит С / – 18,50 лв.
 • Анти – HIV 1/2- антитела / СПИН/ – 13,50 лв.
 • Инфекциознамононуклеоза /EBN/ – скрининг тест – 5,50 лв.
 • Инфекциознамононуклеоза /EBN / Ig M – 21,50 лв
 • Инфекциознамононуклеоза /EBN / Ig G – 21,50 лв.
 • Инфекциознамононуклеоза /EBN / Ig M + Ig G – 15,50 лв.
 • Хеликобактер пилори Ig G – 15,50 лв.
 • Хелибактер пилори директен антигенен тест / фецес / – 32,00 лв.
 • Рубеола Ig M – 17,80 лв.
 • Рубеола – Ig G – 17,80 лв.
 • Херпес Симплекс тип 1 Ig M – 22,90 лв.
 • Херпес Симплекс тип 1 Ig G – 22,90 лв.
 • Херпес Симплекс тип 1 Ig G + Ig M – 40,50 лв.
 • Херпес Симплекс тип 2Ig M – 22,90 лв.
 • Херпес Симплекс тип 2Ig G – 22,90 лв.
 • Херпес Симплекс тип 2Ig G + Ig M – 40,50 лв.
 • Херпес Зостер Ig M – 25,70 лв.
 • Херпес Зостер Ig G – 25,70 лв.
 • Херпес Зостер Ig M + Ig G – 44,50 лв.
 • Лаймска болест Ig M – 22,90 лв.
 • Лаймска болест Ig G – 22,90 лв.
 • Цитомегаловирус Ig M – 22,00 лв.
 • Цитомегаловирус Ig G – 22,00 лв
 • Цитомегаловирус Ig M + Ig G – 40,50 лв.
 • Хламидия трахоматис Ig G – 16,50 лв.
 • Хламидия трахоматис Ig A – 16,50 лв.
 • Хламидия трахоматис Ig M – 16,50 лв.
 • Хламидия трахоматис Ig G + Ig A – 28,50 лв.
 • Хламидия Пневмония Ig M – 32,50 лв.
 • Syphilis / Уьяяеипьх / – 7,00 лв.
 • Кръвна група и Rh фактор – 13,50 лв.
 • Определяне на антиеритроцитни антитела – автоеритроантитела / алоеритроантитела – 35,50 лв.
 • Определяне титър на еритроантитела – 32,50 лв.
 • Носен секрет – 19,30 лв.
 • Гърлен секрет – 19,30 лв.
 • Ушен секрет – 21,30 лв.
 • Очен секрет – 21,30 лв.
 • Раневи секрет – 21,30 лв.
 • Храчка – 21,30 лв.
 • Кърма – 21,30 лв.
 • Урина / еднократно/ – 10,30 лв.
 • Урина / двукратно / – 16,60 лв.
 • Урина / трикратно/ – 25,90 лв.
 • Урина – микоплазма – 29,50 лв.
 • Мъжка и женска полови системи – микоплазма – 29,50 лв.
 • Мъжка и женска полови системи – Trichomonas vaginalis – 25,90 лв.
 • Мъжка и женска полови системи – Гонорея – 15,30 лв.
 • Фецес – диагностично – вкл. И за кандида – 19,30 лв.
 • Фецес – профилактично – 15,30 лв.
 • Фецес – диагностично трикратно – 48,90 лв.
 • Антибиограма – 11,50 лв.
 • Влагалищен секрет – 25,90 лв.
 • Микроскопски апарат за влагалищна чистота – 11,50 лв.
 • Влагалищен секрет и Trichomonas vaginalis – 32,70 лв.
 • Влагалищен секрет и микоплазма и уреаплазма – 46,90 лв.
 • Влагалищен секрет и Гонорея – 35,00 лв.
 • Цервикален секрет – 25,90 лв.
 • Цервикален секрет и Trichomonas vaginalis – 32,70 лв.
 • Цервикален секрет и микоплазма и уреаплазма – 46,90 лв.
 • Цервикален секрет и гонорея – 35,00 лв.
 • Женска полова система – пълен микробиологичен анализ с изследване и за трихомони, микоплазми и гонорея – 63,20 лв.
 • Еякулат – 25,90 лв.
 • Еякулат и Trichomonas vaginalis – 32,70 лв.
 • Еякулат и микоплазма и уреаплазма – 46,90 лв.
 • Еякулат и гонорея – 35,00 лв.
 • Урутрален секрет – 25,90 лв.
 • Уретрален секрет и Trichomonas vaginalis – 32,70 лв.
 • Уретрален секрет и микоплазма и уреаплазма – 46,90 лв.
 • Уретрален секрет и гонорея – 35,00 лв.
 • Простатен секрет – 25,90 лв.
 • Простатен секрет и Trichomonas vaginalis – 32,70 лв.
 • Простатен секрет и микоплазма и уреаплазма – 46,90 лв.
 • Простетен секрет и гонорея – 35,00 лв.
 • Мъжка полова система – пълен микробиологичен анализ с изследване и за трихомони, микоплазми и гонорея – 63,20 лв.
 • Микроскопско изследване за паразити – фецес – 8,00 лв.
 • Острица, ентеробиоза – перианален отпечатък / скоч-лента/ – 7,50 лв.
 • За детска градина и здравна книжка – микроскопско изследване за паразити / фецес/ и скоч-лента – 13,50 лв.
 • Токсоплазмоза Ig G – 19,50 лв.
 • Токсоплазмоза Ig M – 19,50 лв.
 • Ехинококоза – Ig G – 19,50 лв.
 • Трихинелоза – Ig G – 19,50 лв.
 • Ларва мигренас – 22,50 лв.
 • Спермограма – 22,50 лв.
 • Цитологични прапарати / цитонамазка / – 12,50 лв.
 • Риноцитограма – 7,50 лв.
 • Тест за бременност – 8,00 лв.
 • Поливалентен тест за психотропни вещества – 36,50 лв.
 • Тест за окулни кръвоизливи – 8,50 лв.
 • Скринингов тест за туберколоза – 16,50 лв.
 • Венепункция и Консуматеви – 2,00 лв.
 • Екарисаж – 1,00лв.
 • Домашно посещение – 20,00 лв.
Галерия

SanaLabGallery (1)Sana220x110SanaLabGallery (9)SanaLabGallery (8)SanaLabGallery (7)SanaLabGallery (6)SanaLabGallery (5)SanaLabGallery (4)SanaLabGallery (3)SanaLabGallery (2)SanaLabGallery (1)
Партньори
 • Д-р Мустаков и син;
 • МЦ “Детско здраве”;
 • МЦ “София” АД;
 • МЦ “Пиротска”
 • Лозенец – лаб ООД;
 • Частен педиатричен кабинет;
 • Ева – лаб 2000 – СМДЛ;
 • МСЦ “Медик”;
 • МДЦ “Медива”;
 • МЦ “Сливница I”;
 • МДЛ “Хемотест Медикал” ООД
Контакти

Медико-диагностична лаборатория “САНА” – sanalab-bg.com

Адрес: ул. “Българска Морава” №83 вх. 1, ап. 1
Телефони: 02/9203710 , 0887/858073
E-mail: sanalab_at_abv.bg


Вижте по-голяма карта

Адрес: гр. София ж.к Модерно Предградие
Бул. Връх Манчо бл.2,вх А
Тел.: 0884188917


Вижте по-голяма карта

Адрес: гр. София Люлин 4
БЛ.433 вх.Б ет.1
Тел.: 028276777


Вижте по-голяма карта

Частен педиатричен кабинет
Д-р Даскалова и Д-р Сотирова
Адрес: гр. София
ул. Здраве 14
Тел.: 0885366817


Вижте по-голяма карта

МЦ Детско Здраве
Адрес: гр.София
ул. Ами Буе 27-29
Тел.: 028525737


Вижте по-голяма карта

Адрес: гр. София ж.к Обеля 2
ул.10-та №7
Тел.: 0884185981


Вижте по-голяма карта

Адрес: кв.Изток
ул.Тодор Стоянов 11
Тел.: 028736090;0897356186


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: sanalab-bg.com

За автора