МБАЛ “Св. София”

MBAL- Sv-Sofia- 220x110

През 1992 година бе регистриран Медицински център ”Света София” на ул.”Георги Софийски” 28 с три кабинета: ортопедия и травматология, акушерство и гинекология и вътрешни болести. За този период от време специалистите, работещи там завоюваха добри позиции благодарение на високи медицински умения, грижи за пациентите и водещи медицински технологии. Естествено продължение на започнатата от екипа от лекари доболнична специализирана медицинска дейност беше създаването на модерно лечебно заведение, което да даде възможности за осъществяване на лечебна и диагностична дейност в уютна, модерна обстановка с оборудване на най-съвременно ниво и осъществяването на лечение от специалисти с европейска квалификация.

През май 2004 година бе поставена първата копка на болница “Света София. На 07.04.2006 година врати отвори Медицинския център ”Света София”, а на 09.05.2006 година официално получи разрешение за работа болничният стационар.

КЛИНИКАТА РЗПОЛАГА С:

ЦЕНОВА ЛИСТА

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР

 Учебният център е обзаведен с дигитална техника–мултимедия, цифрови камери и разполага с аудио-визуална връзка с четирите операционни зали на болницата. В него се провежда продължително медицинско обучение на специалисти от различни области на медицината–ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията, артроскопска хирургия и др.
 

Клиника по акушерство и гинекология

Началник клиника – д-р Валентина Мазнейкова, дм

Информация и регистрация: тел. 02/8184 666, 02/8184613

 

1. Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията – курс за начинаещи

Начало: 18.02.2013г.

Продължителност: 5 работни дни
Брой курсисти: 5
Научен ръководител: д-р Валентина Мазнейкова, дм
Хорариум: 35 академични часа
1 ден – лекция: Ултразвуково изследване при начална бременност-3 академични часа; практически упражнения-4 академични часа.
2 ден – лекция: Нормална анатомия на плода- 3 академични часа; практически упражнения- 4 академични часа.
3 ден – лекция: Плацента и околоплодна течност-3 академични часа; практически упражнения- 4 академични часа.
4 ден – лекция: Ултразвукова диагностика на вродени малформации на плода-3 академични часа; практически упражнения-4 академични часа.
5 ден – лекция: Утразвуково изследване в гинекологията-3 академични часа; практически упражнения- 4 академични часа.

2. Доплерово изследване в акушерството и гинекологията

Начало: 11.03.2013г.

Продължителност: 3 работни дни
Брой курсисти: 3
Научен ръководител: д-р Валентина Мазнейкова, дм
Хорариум: 21 академични часа

1 ден – лекция: Доплерово изследване на циркулацията във феталните съдове-3 академични часа; практически упражнения- 4 академични часа.
2 ден – лекция: Доплерово изследване на утеро-плацентарната циркулациял -3 академични часа; практически упражнения- 4 академични часа.
3 ден – лекция: Доплерово изследване в гинекологията- 3 академични часа; практически упражнения- 4 академични часа.

3. 3D/4D ултразвуково изследване в акушерството

Начало: 13.05.2013г.
Продължителност: 3 работни дни
Брой курсисти: 3
Научен ръководител: д-р Валентина Мазнейкова, дм
Хорариум: 21 академични часа

1 ден – лекция: Основни принципи на 3D/4D ехографското изследван- 3 академични часа; практически упражнения- 4 академични часа.
2 ден – лекция: 3D/4D ехография в акушерството – І част-3 академични часа; практически упражнения -4 академични часа.
3 ден – лекция: 3D/4D ехография в акушерството – ІІ част-3 академични часа; практически упражнения- 4 академични часа.
4. Новости в перинаталната медицина

Начало: 05.06.2013г.
Продължителност: 3 работни дни
Брой курсисти: 5
Научен ръководител: д-р Валентина Мазнейкова, дм
Хорариум: 21 академични часа

1 ден – лекция: Съвременни аспекти на поведението при пациентки с интраутеринна ретардация на плода-3 академични часа; практически упражнения- 4 академични часа.
2 ден – лекция: Съвременни методи за оценка на риска от плацентарни усложнения-3 академични часа; практически упражнения- 4 академични часа.
3 ден – лекция: Поведение при пациентки със заплашващо предтерминно раждане- 3 академични часа; практически упражнения- 4 академични часа.
5. Инвазивни процедури под ултразвуков контрол в акушерството

Начало: 19.09.2013г.
Продължителност: 2 работни дни
Брой курсисти: 3
Научен ръководител: д-р Валентина Мазнейкова, дм
Хорариум: 14 академични часа

1 ден – лекция: Амниоцентеза-3 академични часа; практически упражнения- 4 академични часа.
2 ден – лекция: Биопсия на хорион-3 академични часа; практически упражнения- 4 академични часа.

 

КОНТАКТИ

МБАЛ ”Света София”-  http://mbal-sofia.com
Адрес: гр. София 1618, бул. България 104
Тел: 02/ 8184600
e-mail: svsofia_at_mbal-sofia.com; vmazneikova_at_yahoo.com


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: http://mbal-sofia.com

За автора