НАЦИОНАЛНИ АРХИВИ КОРП ООД

ЗА НАС

 

nacНАЦИОНАЛНИ АРХИВИ КОРП ООД

“Национални Архиви Корп.” предлага услуги в областта на сигурното съхранение иуправление на всички видове документи – услуги, които помагат на бизнеса да намали разходите и да контролира рисковете, произтичащи от непрекъснатото развитие на бизнеса и свързани със законови и административни изисквания и вътрешните и външните процедури, а също и да защитите информацията си и да имате достъп до нея по всяко време.

 Национални Архиви Корп.: нашата Мисия

Мисията на Национални Архиви Корп. е да предоставим на нашите клиенти по-добра:

  • Защита и управление на тяхната информация, като за своя собствена
  • Да осигурим надеждни и адекватни услуги
  • Да предоставим реални и приложими решения

Нашата бизнес философия: Фокус върху услугите

Развитието и успехът на Национални Архиви Корп. се основават на нашите ангажименти към клиентите ни. Философията ни за предоставяне на услуги направлява всяко наше действие. Вярваме, че нашата организация на предоставяне на услуги е най-добрият начин за създаване и поддържане на партньорско взаимодействие с нашите клиенти, а също и възможност да отговорим на нуждите и изискванията им. Ние посрещаме нуждите на нашите партньори, оказвайки подкрепа в управлението на архивите им, логистика и администрация, адаптирани системи за електронно управление и обучение.

Организация
Национални Архиви Корп. предоставя пълен обхват от услуги по управление и съхранение на бизнес документи и архиви, документи от областта на здравеопазването и съществени документи. Днес ние разполагаме с познания във всички сектори на икономиката: финанси, фармацевтика, обслужване, промишленост, застраховки, администрация и неправителствени организации и др., където предоставяме съдействие на нашите партньори за управление и съхранение на документи на хартия в сигурна среда при финансова ефективност.

Заедно с вашите мениджъри ще оптимизираме вашия съществуващ архив. Ние ще организираме вашите документи съобразно вътрешните ви процедури така, че да разполагате с пълен инвентар от документи, при което ще можете винаги да намирате даден документ бързо и лесно.

Ние ще създадем база данни за вашия оптимизиран архив – Ще използваме своя собствена Уеб базирана система DocsOnLineWeb© за въвеждане в база данни на целия ваш архив от съществуващи бизнес документи. Ние ще издадем индивидуален идентификационен номер (UIN) за всяка папка или отделен документ, за да разполагате с пълен инвентар на вашите документи, при което всеки документ ще може да се намери бързо и лесно на вашия десктоп посредством добре защитен Интернет достъп.

Ние предлагаме услуги, които да отговарят на широк спектър от потребителски нужди – от обикновено складиране до структурирани, сигурни и финансово ефективни проекти за управление на документи.

Ние работим с вас, за да ви предложим оптимални решения за бърз достъп до вашите документи.

Съхранение
Безопасно съхранение на Вашите документи – Предлагаме Ви да съхранявате Вашите архиви на място, обезопасено срещу кражби, влага и пожар. Ние ще гарантираме безопасност и дълготрайност на Вашите документи на хартия и компютърна информация много по-добре отколкото Ви можете да гарантирате това във помещения на Вашата фирма.

За Вашите важни документи, нуждаещи се от висока степен на сигурност, Национални Архиви Корп. може да предостави частен сейф изключително за Ваша употреба при съхраняване на важни за Вашата дейност документи. Частните сейфове гарантират най-добрата сигурност. Освен това те са обезпечени с термо- и хидро-изолация.

Сейфовете на Национални Архиви Корп. предлагат висока степен на сигурност за надежното съхранение на важни Ваши документи.

Висока степен на сигурност – Нашите практики за сигурност включват подписани разписки за всеки взет и доставен документ, както и компютъризиран контрол на всички транзакции.

Национални Архиви Корп. защитава важни документи за малки фирми и големи корпорации от всички сектори на икономиката посредством дълготрайни решения за съхранение с най-висока степен на сигурност.

КОНТАКТИ
НАЦИОНАЛНИ АРХИВИ КОРП ООД
Адрес: гр. София, кв. Равно поле, Индустриална зона
Тел.: 02 491 12 10
E-mail: info@ nacorp-bg.com
НАЦИОНАЛНИ АРХИВИ КОРП ООД – nacorp-bg.com

За автора