Община “Връбница”

ЗА НАС

Obshtina-Vrabnica-info-registerОбщина Върбица се намира североизточната част на България е област Шумен. Състава на общината наброява 16 населени места. На югозапад общината ни граничи с община Котел, на североизток с община Сунгурларе, на северозапад и на запад с общините Търговище и Омуртаг.

Населените места в Община Върбица са: Чернооково, Станянци, Тушовица, Бяла река, Върбица, Нова Бяла река, Ловец, Методиево, Иваново, Менгишево, Маломир, Кьолмен, Крайгорци, Конево, Сушина и Божурово.

Икономическата активност на Върбица е свързана с търговията, селското стопанството, хранително-вкусовата промишленост, шивашката промишленост, дървообработката и дърводобива.

Образователното ниво на населението е сравнително добро. Това е фактор благоприятстващ културното, социалното и стопанското развитие. На територията ни съществуват множество детски градини, средно общообразователни и основни училища, читалища и други образователни институции.

Ежегодно на територията на град Върбица се чества Традиционен Есенен Панаир които е атракция за гостуващи и местни. Той се провежда в периода от 18-23 септември. Събират се множество калайджий, търговци и занаятчии. Обичаят е наричан още Хайван пазар, заради търговията на добитък: домашни животни, магарета и коне.

Селското стопанство е представено от животновъдство и земеделието, за които има благоприятни агротехнически и природни условия за развитие. Големият размер територии, почвения тип, ценността на земеделските гори и благоприятните климатични условия са предпоставка за развитието на селскостопанските производства.

КОНТАКТИ

Община Връбница – varbitsa.org
Адрес: гр. Върбица, ул. Септ. въстание 40
Тел.: 053 91 20 56; 053 91 20 92; 053 91 21 31
E-mail: secretar_v_at_ro-ni.net


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: varbitsa.org

За автора