Община “Левски”

ЗА НАС
LevskiОБЩИНА ЛЕВСКИ с административен център гр.Левски се намира в Централна Северна България и е съставна част от област с административен център гр. Плевен. Разположена на територия от 414 кв.км. в сърцето на Дунавската равнина – оживен район с отлични комуникации във всички посоки, с традиции в селското стопанство, леката промишленост и машиностроенето, през последните години бързо възстановява природното си очарование и икономиката си. На север граничи с общините Белене и Никопол, на запад с община Пордим, на юг с община Летница, на изток със Свищов и Павликени. Град Левски е общински център на 10 села /Асеновци, Аспарухово, Българене, Градище, Изгрев, Козар Белене, Малчика, Обнова, Стежерово, Трънчовица/ и 2 населени места /Божурлук и Варана/. Общото население на общината е 24 135 жители.

Благоприятното местоположение на общината и предимно на гр. Левски, предполага утвърждаването му като важен транспортно-комуникационен център – ж.п. възел и шосеен кръстопът. Преминаването на международен път Е-83 през територията на общината и близостта до ферибот „Никопол – Турну Мъгуреле” я правят особено привлекателна за живот и инвестиции.

 

1

Съществуването на гр.Левски датира още от времето на Османското робство като малко селце с името Караагач /Черен Бряст/. От 1897г. селцето носи името на Апостола на свободата – Левски. На 03.08.1945г. с Решение на правителството е обявено за град.

 

Община Левски е динамично развиваща се, устремена към постигане на ефективна и конкурентна икономика и по-висок жизнен стандарт за цялото население. Пред нейното развитие стои и предизвикателството успешно да се включи в процеса на европейската интеграция и да се

3

превърне в равностоен партньор на европейските общини и региони.

Територията на общината е оазис на девствена красива природа. Река Осъм пресича цялото общинско землище. Около подковообразните извивки на реката бликат високи подпочвени води, а влажните зони са райски кътчета за запалени риболовци и любители на природата. Три защитени местности притеглят любопитството: лесопарк „Тараклъка” край с. Градище – вековна гора от летен дъб; „Герена”, обширна влажна зона от 8000 дка край селата Обнова и Българене; гористата местност „Шаварна” разположена южно от гр.Левски, в която населението и от околните села намира възможност за отдих и риболов. Природен уникат са и старите корита на р. Осъм, около селата Малчика, Българене и Обнова.

 

 

ГАЛЕРИЯ

12345
КОНТАКТИ

Община “Левски” – oblevski.com

Адрес: гр. Левски, бул. “България” №58
Тел.: 0650 8 24 48; 8 20 16; 8 32 20
Факс: 0650 8 31 95
E-mail: oblevski_at_abv.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: oblevski.com

За автора