Община “Септември”

ЗА НАС

SeptemvriОбщина Септември е разположена в най-западната част на Горнотракийската низина, северните склонове на Родопите и крайните разклонения на Западна (Ихтиманска) Средна гора. Тя включва 14 населени места.

През територията на общината минава евроазиатския транспортен коридор, свързващ Западна Европа с Близкия изток и Средна Азия, международната автомагистрала “Тракия”, свързваща западна Европа и Истанбул, международната жп линия от Централна Европа за Азия. от гара Септември започва дековилната железница, която е връзка между Тракия, Родопите и Пирин.

В град Септември се намира Археологически музей, в който най-голям интерес представлява открития каменен надпис на старогръцки език от археологическите разкопки на емпорион Пистирос.

Читалищата на територията на община Септември развиват богата обществена и културна дейност и съхраняват българските и местни традиции. Много от тях са носители на златни медали от националния събор в Копривщица, а славата на танцовия ансамбъл “Загоровче” в гр. Септември се носи извън пределите на страната.

УСЛУГИ

Услуги по дейности

             8Гражданско състояние и ЕСГРАОН

             8Регулация на търговската дейност, туризма и транспорта

             8Общинска собственост и жилищна политика

             8Устройство на територията, кадастър и регулация

             8Екология

             8Аграрна политика и земеползване

             8Местни данъци и такси

             8Други услуги

Нормативи

8Закон за административното обслужване на физическите и юридическите лица

8Закон за местните данъци и такси

8Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Септември

Общински структури

8Център за информационно и административно обслужване на гражданите

 

Spoiler title

с. Славовица, община Септември

Музеят приема посетители всеки ден от 9 до 18 часа.
Тел. за връзка: 03562/2224

e-mail: muzeist@septemvri.org

Дарения за окончателното възстановяване на музея се приемат по сметка:

IBAN: BG85 SOMB 9130 8447 055744
BIC: SOMBBGSF
Общинска банка АД – ФЦ Пазарджик
ДАРЕНИЕ МУЗЕЙ – СЛАВОВИЦА

Александър Стамболийски

“Моето убеждение е, че в богатството и охолния живот не се състои щастието, макар мнозина така да го търсят…
Щастието не бива и не може да се търси вън от нас, то винаги е в нас, в нашите дела…”
Александър Стамболийски

Село Славовица, община Септември, област Пазарджик е родно място на великия син на България, лидер на БЗНС и министър-председател от 06.10.1919 г. до 09.06.1923 г. – Александър Стамболийски. Селото е разположено сред живописна хълмиста падина в източните поли на легендарния връх ”Еледжик”. То отстои на 32 км. от гр. Пазарджик, на 25 км. от гр. Септември и на 8 км. от автомагистрала Тракия.

В Славовица, в семейството на поборника от Априлското въстание Стоимен Шушнев – Стамболията, на 1 март 1879 г. се ражда вторият му син Александър. От Славовица, от “бащиното рало”, той поема към “държавното кормило”. От тук той поема пътя и към своята Голгота, а оттам към своето безсмъртие.

с. Славовица, общ. Септември, обл. Пазарджик
В знак на признателност към делото на видния общественик, политик и държавник през 1958 година се създава музей ”Ал. Стамболийски” с три обекта: Родна къща, Вила-музей и Паметник-костница. През 1968 г. трите обекта са обявени за „ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА ОТ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ”. Общата експозиционна площ на музея е 250 кв. м. Във фонда му се съхраняват 357 оригинални снимки, документи и прадмети и 50 спомени за Александър Стамболийски, богата библиография и фототека.

Родната къща на Ал. Стамболийски се намира в южния край на селото, в подножието на хълма „Янини грамади”. Тя е построена в средата на 19 в. и представлява оригинален архитектурен образец от тази средногорска етнографска област. Музейната експозиция е възстановка на уредбата на селска къща от началото на 20 в. Посетителите се срещат с оригинални оръдия на труда, които отдавна са изчезнали от всекидневието на селото.

В центъра на селото се намира домът – читалище “Александър Стамболийски”. Монументално каменно стълбище води от центъра на селото до върха „Янини грамади”. През 1912 г. по инициатива на Стамболийски започва залесяването му. В музея са запазени много снимки, на които Стамболийски е сред свои съселяни, съидейници и близки, заснемани в местността.

Сега на хълма се извисява величествен паметник-костница, в която са положени костите на Стамболийски, на майка му Катерина и на брат му Васил, убит заедно с него на 14 юни 1923 г. Приживе Стамболийски пожелал „ако след смъртта му остане даже само една костица от него”, да бъде положена на любимия му връх.

На 3 км. източно от Славовица и на 3 км. от пътя, който води от Велинград към магистрала Тракия, се намира вилата на Стамболийски. Тя е построена през 1922 г. върху собствен имот. В нея той прекарва последните месеци от своя живот, в сериозен труд върху устава на БЗНС и върху измененията на Конституцията..

Във вилата го изненадва и държавният преврат на 9 юни 1923 г. Вечерта тук се събират стотици селяни от Пазарджишкия край. На следващия ден, ръководени от Стамболийски, въстаниците потеглят към Пазарджик, за да се противопоставят на превратаджиите. На 11 юни срещу тях се изправя многочислен и добре въоръжен противник.

Разбитите селяни се оттеглят към селата си. На 14 юни превратаджиите успяват да заловят Стамболийски и го докарват във вилата. Тук е подложен на жестоки инквизиции. След това е захвърлен полумъртъв в една от стаите в стопанската сграда в двора на вилата. В същата стая пред очите му убиват малкия брат Васил.

В нечовешки мъки, с множество прободни рани, издъхва и големият син на България. И до днес върху една от стените стои надписът ”Ст. 1923 г.”, който Стамболийски написва със собствената си кръв в последните часове от живота си.

Запазила атмосферата на времето, до 2000 г. вилата посреща хиляди посетители от всички краища на страната и от света. През лятото на същата година пожар изпепелява почти до основи вилата. Унищожени са ценни документи и цялостното обзавежкане на етажа, на който е живял Стамболийски. По голяма част от мебелите са били автентични – кожена гарнитура и масивно бюро в кабинета на Ал. Стамболийски, гарнитурата в примната, камината, готварската печка в кухнята. Особено ценна е била изящната мраморна скулптура “Прикованият Прометей”, подарена на Стамболийски на Стопанската конференция в Генуа, Италия през 1922 г. През 2001 г. вилата е възстановена, а през 2003 г. е създаден Общински музей “КЪЩА – МУЗЕЙ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”.

Със средства от бюджета на общината и със спонсорство е възстановена и на 9 юни 2006 г. е открита музейна експозиция ”Живот и дело на Александър Стамболийски”. В експозицията са показани най-важните моменти от жизненият път и политическата дейност на големия държавник. Изложени са снимки и материали, свързани с родното място и живота на неговите съселяни.

Разделът “Родословието на Стамболийски” проследява родовия корен и разкрива съдбата и настоящето на потомците. Основно място в експозицията е отделено на дейността му на политическото поп рище и на ролята му за формиране на идеологията на БЗНС. Проследен е пътят му от първите стъпки на страниците на в. Земеделско знаме до заемането на най-високото място в управлението на държавата. Впечатлява антивоенната му дейност, заради която е осъден на доживотен затвор. В експозицията е показан препис от присъдата. Чрез много фотоси и факсимилета е проследена външната и вътрешна политика на оглавяваните от него правителства. В музея се намират копия от Указа за сваляне на правителството, на Окръжно на околийския управител за обявяването на Стамболийски за престъпник, на кореспонденция на в. Юг за преследването и залавянето му. В залата е изложена картечница ”Шварц лозе”, с която е отбранявана вилата при нападението от превратаджиите. В отделна витрина са изложени най-важните съчинения по политически и обществени проблеми.

Открит остава проблемът за възстановяване на обстановката , в която е живял и работил преди смъртта си Александър Стамболийски. По запазени снимки и лично изготвен от сина на Стамболийски чертеж е изработен проект за възстстановяване на интериора на втория етаж на вилата.

ГАЛЕРИЯ

SeptemvriFontanigara_backgara_faceobshtinaposhta
КОНТАКТИ

Община “Септември” – septemvri.org

Адрес: гр. Септември, ул. “Александър Стамболийски” № 37А
Тел.: 03561 70 01
Факс: 03561 77 79
Моб. тел.: 0882 310 591
E-mail: municipality_at_septemvri.org; obsept_at_abv.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: septemvri.org

За автора