Община “Трявна”

ЗА НАС

TriavnaОбщина Трявна заема територия от 255 кв. км. Разположена е върху северните склонове на Средна Стара планина. Селищата в общината са 106 на брой. Градовете са Трявна и Плачковци, останалите населени места са селца.
Град Трявна е разположен в долината на малка планинска река. Първото документално свидетелство за възникването на днешното селище е османска грамота от 1565 година. Три века след това в района процъфтява художествена школа, чийто най-добри достижения са запазени до днес. Това са олтарните дърворезби и икони в църквите “Св. Арх. Михаил” и “Св. Георги”; вътрешните и външни украси на Даскаловата и Райковата къщи ; чудно намерената съразмерност на Часовниковата кула и Стария мост, която ги свързва в единство от красота и функционалност. Днес традициите се съхраняват и доразвиват от националната гимназия за приложни изкуства и майсторите, чиито работилнички са неделима част от колорита на стария град.
През 20 век градът развива с ускорени темпове машиностроене, въгледобив и дърводобив, производство на мебели и трикотажни облекла. И днес повечето от тях са структуроопределящи отрасли в местната икономика.
Населението на община Трявна според последното преброяване е 11 754 души.
Още от началото на миналия век град Трявна е предпочитан за отдих планински курорт. Добрите природни условия са причина край града да бъдат построени: през 1944 година преванториум за детски белодробни заболявания; през 1993 година – първото в страната SOS-детско селище . През 2002 г. е създаден Природен парк “Българка” с цел опазване, възстановяване и поддържане на буковите системи и ландшафти, флората, фауната и културно-историческото богатство на района.Трявна е удобен изходен пункт за разходки, излети и походи през всички сезони в близката планина. В неговите околности могат да бъдат посетени прекрасни кътчета: селата Скорци и Боженци, връх Бедек /1 450 м н. в./, местностите Виканата скала и Студения кладенец, парклисите и екопътеките на връх Бъзовец и връх Голям Кръстец, пещерите Марина дупка и Змеева дупка.

МУЗЕИ

mainL_r5_c1Трявна е знаково име за всеки българин, изкушен от родната ни история и съдба. Градът заема средищно място в днешната българска територия, което напълно съответства на значението му в националното духовно пространство през последните четири-пет века.

   С езика на числата община Трявна се представя така: територия – 270 кв.км.; селища – два града /Трявна – 11 000 жители и Плачковци – 2200 жители/, и 104 селца, в много от които животът вече е изтлял; релеф – полупланински и планински; надморска височина – от 380 до 1490 м. над морското равнище; климат – умерен и мек, изключително благоприятен за профилактика и лечение на белодробни болести; води – малка планинска река, която извира от

Балкана и се влива в р.Янтра преди Велико Търново.

   С езика на впечатленията – Трявна и нейните околности са оазис на природно и човешко достолепие.

   В случай, че сте тръгнали към града с автомобил, добре е да знаете, че Трявна отстои на 19 км. от областния

град Габрово, на 45 км. от Велико Търново и на 20 км. от Прохода на републиката Хаинбоаз

/отклонението е в с. Вонеща вода/.

   Ако сте предпочели железопътния транспорт, на влаковете за Трявна можете да се качите от гара

Горна Оряховица /Северна България/ или Стара Загора /Южна България/.

   Трявна отстои на 250 км. от София, на 230 км. от Варна, на 150 км. от Пловдив и Русе и на

300 км. от Видин.

КОНТАКТИ

Община “Трявна” – obtryavna.org

Адрес: гр. Трявна, ул. “Ангел Кънчев” 21
Тел: 0677 6 24 96
Факс: 0677 6 21 49
Е-mail: obtryavna_at_unicsbg.net


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: obtryavna.org

За автора