Регионален исторически музей “Враца”

ЗА НАС
Sveta-Sofiq-Adwise-Vesti-BgРегионален исторически музей – Враца е една от най-авторитетните културни и научни институции в Северозападна България, която издирва, изучава, опазва и представя с познавателна, образователна и естетическа цел културно-историческото наследство на Врачански регион. В резултат на повече от 60 годишна активна дейност – от създаването на музея през 1953 г. – в неговите фондове и зали са съхранени и експонирани над 120 000 движими културни ценности от всички исторически епохи.

В структурата на Регионален исторически музей – Враца са включени Централна сграда, Лапидариум, Етнографско-възрожденски комплекс „Св. Софроний Врачански”, Етнографско-възрожденски комплекс „Никола Войводов”, Средновековни жилищно-отбранителни кули – „Кула на Куртпашови” и „Кула на Мешчиите” с общо 21 постоянни експозиции (представящи историческото развитие и културното наследство от старокаменната епоха до нашето съвремие) и Художествена галерия с 2 изложбени зали и фонд от над 2 000 образци на класическото и съвременно изобразително изкуство от всички жанрове и стилове. Музеят е съоръжен със съвременни технически и охранителни съоръжения за поддържане на оптимален режим относно опазването и съхраняването на движимите културни ценности.

В експозиционните зали, посетителите от страната и чужбина могат да се запознаят с артефакти от световна величина като: уникалния глинен олтар с еленови рога и раннонеолитните погребения “in situ” от Оходен – най-ранната земеделска цивилизация в Европа (VІ хил. пр. Хр.), най-ранната протописменост в света – глинената плочка от Градешница (V хил. пр. Хр.), най-голямото в света тракийско съкровище – 165 сребърни и сребърни с позлата съда от Рогозен (VІ-ІV в. пр. Хр.), златното тракийско съкровище от Могиланската могила – Враца (ІV в. пр. Хр.), сребърното тракийско съкровище от Букьовци (ІV в. пр. Хр.), позлатеното тракийско съкровище от Галиче (ІІ в. пр. Хр.), единствената в България и втора в света част от богослужебна одежда на Св. Константин-Кирил Философ, Черепишкото четвероевангелие и сребърно-златна църковна утвар от ХVІ-ХVІІ, уникалния и единствен в света „Музей от хартия” и др.

В Централна сграда (с обща разгърната площ 3128 кв.м.) са разположени административна част, експозиционни зали и фондохранилища. В административната част се намират работните кабинети на отделите «Археология», «История на България ХV-ХІХ век», «Нова история», «Най-нова история», «Фондове», «Връзки с обществеността», «Природонаучен отдел», «Музейни образователни програми», «Художествена галерия», «Екскурзоводи», «Стопански отдел», «Ателие за реставрация и консервация», «Музейна библиотека и рекламно-информационен център», помещение за помощен персонал и складове. Постоянните експозиции са разположени в залите «Археология» (с подтемите Праистория, Античност и Средновековие), «Трезорна зала», «Рогозенско съкровище», «Възраждане», «Ботева зала», «Носители на Международна Ботевска награда», «Нова история», «Зала за временни и гостуващи изложби», «Църковна утвар на Врачанска Митрополия», «Каменна дъга» (с минерали, природни образци и фосили) и «Музей от хартия». Предстои изграждането на самостоятелна експозиция, посветена на АЕЦ Козлодуй и откриване на Учебен музей. В двете зали на Художествена галерия (Голяма и Малка) са изложени произведения на старите майстори-класици, на съвременни автори, както и гостуващи и временни изложби. Експозициите в Централна сграда на музея са достъпни и за инвалиди. Музейната библиотека предлага над 4000 тома ценна научна литература и е оборудвана със съвременна офис техника. Прилежащо до Централна сграда е оформен Лапидариум с архитектурни и скулптурни елементи, каменна пластика и надгробия от римската епоха до Възраждането.

Етнографско-възрожденски комплекс «Св. Софронй Врачански» е обособен на площ от 4.5 дка, в която са включени: възрожденско училище «Възнесение», три възрожденски къщи, хале с транспортни следства и занаятчийски работилници. В сградата на училище «Възнесение» е подредена етнографска експозиция, изградена върху основата на четирите годишни времена като разказ за традиционната народна култура на местното население, зала „Духовата музика и Дико Илиев” и зала „Градски бит”. В къща-музей „Димитраки Хаджитошев” е уредена експозиция за фамилия Хаджитошеви и възрожденския бит. В къща-музей „Григорий Найденов” е изградена единствената в страната експозиция „Светът на детето”. В къща-музей „Иван Замбин” са разположени експозициите: „Традиционно бубарство и копринарство”, „Традиционно лозарство и винарство” и „Традиционно златарство”. В специално оборудване хале са разположени образците от експозиция „Традиционни и модерни транспортни средства”.
В Етнографско-възрожденски комплекс «Никола Войводов» са ситуирани две възрожденски къщи. В къща-музей «Никола Войводов» е изградена експозиция за живота и дейността на героя от национално-освободителните борби Никола Войводов. В Капитанската къща е експониран «Градски бит от края на ХІХ и началото на ХХ век».
Средновековни жилищно-отбранителни кули от ХVІІ век – «Кула на Мешчиите» и «Кула на Куртпашови». Такъв тип архитектурни паметници в България са общо три, като два от тях /гореспоменатите/ са именно във Враца. Обектите са отворени за посещение, а във втория е уреден Музеен бутик за продажба на сувенири и рекламни материали.

ВИДЕО

Геоложка експозиция “Каменна дъга”

В памет на Апостола

ГАЛЕРИЯ

52656667686970717273746463OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA5556575859OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA75768990919293949596OLYMPUS DIGITAL CAMERA9888877778OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA81OLYMPUS DIGITAL CAMERA83848586Sveta-Sofiq-Adwise-Vesti-Bg490114OLYMPUS DIGITAL CAMERA16OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA202122OLYMPUS DIGITAL CAMERA13OLYMPUS DIGITAL CAMERA020304050607080910OLYMPUS DIGITAL CAMERA24OLYMPUS DIGITAL CAMERA38OLYMPUS DIGITAL CAMERA40OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA4445OLYMPUS DIGITAL CAMERA4737OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA2728293031OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA35
КОНТАКТИ

Регионален исторически музей “Враца” – vratsamuseum.com

Адрес: гр. Враца, пл. „Христо Ботев” №2
Тел.: 092 62 02 20
Факс: 092 62 03 73
Е-mail: vratsamuseum@ mail.bg

Текст и изображения: vratsamuseum.com

За автора