Ренета Милчева Василева – 790 – ЧСИ София

ЗА НАС

0864ee4404ef5177e537ce3522347611_bigЧастният съдебен изпълнител е длъжностно лице, на което законът е възложилпринудителното изпълнение на частни и публични вземания на територията на съответния Окръжен съд .

 

 

ПРАВОМОЩИЯ

При изпълнение на своята дейност частният съдебен изпълнител има следните права :

 • да проучва имуществото на длъжника;
 • да прави справки;
 • да набавя документи, книжа и др.;
 • да определя начина на изпълнение;
 • да бъде пазач на описаното имущество;
 • да бъде управител на обезпеченото имущество;
 • да посредничи за спогодба между страните;
 • да бъде депозитар;
 • да предаде заложеното имущество;
 • да продаде заложеното имущество;
 • да връчва съдебни призовки и книжа.
КОНТАКТИ

Ренета Милчева Василева – 790 – ЧСИ София

Адрес: гр. София, ул. “Княз Борис I” №130, ет.1
Тел.: 02 989 82 55
Факс: 02 989 87 17
Моб. тел.: 0884 719 783
E-mail: r.milcheva@ abv.bg

За автора