“СЪРВЕЙ ГРУП”

ЗА НАС

“СЪРВЕЙ ГРУП” е динамично развиващо се дружество, предлагащо качествени и квалифицирани услуги в областта на проектирането, геодезията, кадастъра, пазарните оценки. Основни принципи, от които се ръководим при изпълнение на нашите ангажименти са: професионализъм, конкурентноспособност, качество и коректност.

Дружеството е специализирано в изработката на Парцеларни планове на инфраструктурни обекти, геодезически дейности на линейни и свлачищни обекти, кадастрални дейности, площообразуване на сгради, оценка на имоти и провеждане на отчуждителни процедури за държавни нужди.

„Сървей груп” ЕООД е член на Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ).

Ще се радваме да Ви бъдем полезни със знанията и опита който имаме!

УСЛУГИ

Геодезически услуги
Кадастрални дейности
Проектиране
Експертни оценки
Подробни устройствени планове
Други дейности

ПАРТНЬОРИ

Наши възложители са:

Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ)

Министерство на земеделието и храните (МЗХ)

Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ)

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)

Българска академия на науките (БАН)

“Булгартрансгаз” ЕАД

“ТЕЦ Марица изток 2″ ЕАД

“Пътстрой-92″АД

“Геозащита”ЕООД

“Монтажи”ЕАД

“Водоснабдяване и канализация”ООД

“Софийска вода”АД

“Геотехника АБС”ООД

“SIGMA-IS”SA

“Елаците мед”АД

ДП”Пристанищна инфраструктура”

“Рутекс”ООД

“Инжстрой”ЕООД

“Илия Бурда”ЕООД

“Стройексперт инженеринг”ООД

“М спорт” ЕООД

“Ню ИТ и инженеринг”ООД

“Лог Сиберия”ЕООД

“Алве консулт” ЕООД

“Щраплан” ЕООД

“Порр Бау” Гмбх

“Терра Микс България” ЕООД

“Алпине Бау” Гмбх

“Улично осветление” ЕАД

“Райкомерс конструкшън” ЕАД

“Агромах” ЕООД

“Вамос” ООД

“Химкомплект” ЕАД

“Пътконсулт 2004″ ЕАД

“Пътпроект 2000″ ООД

“Архонт” ЕООД

“Риск инженеринг” АД

“ГБС-ИС” АД

“Атлас-Балкан” ООД

“АДО България” ЕООД

“Сибанк”ЕАД

ОП”София проект”

ТП-Държавно горско стопанство София

ТП-Държавно горско стопанство Хисар

Общински администрации

КОНТАКТИ

“СЪРВЕЙ ГРУП” – surveygroup.eu
Адрес: гр.София, бул.”Цар Борис III” №221
Тел./Факс: 02 850 20 03
Моб.тел.: 0898 418 436
E-mail: office@ surveygroup.eu

Текст и изображения: surveygroup.eu

За автора