Център за професионално обучение – СМАРТ

ЗА НАС

cmЦентърът извършва и удостоверява професионално обучение по чл. 12, т. 5 от Закона за професионалнораото образование и обучение, за професиите и специалностите, включени в предмета на лицензията.

Създаването на ЦПО-СМАРТ е естествено продължение на над 20 годишен професионален опит на фирма “Валери Иванов – СМАРТ”, специализирана в провеждането на обучение и консултации по използването на компютърните системи.

Какво е CPECS – Center of Practical Education Computer Systems – Център за практическо обучение по използване на компютърни системи. Центърът за професионално обучение “СМАРТ” /ЦПО/ създава и използва преподаватели, притежаващи висока професионална квалификация, съчетана с успешна преподавателска практика. Освен с опита си в груповото и индивидуално “живо” обучение, всички преподаватели са “опитни” като Автори и действащи Инструктури в On-Line курсовете на Центъра с Лицензия от 2003 г.

Връзка с нас: Контактна форма – е-mail; Skype: teamcpecs; 029752127 (п/п 10:00-17:00); 0896874633 (п/п 10:00-17:00)

Мястото и Учебната зала на ЦПО “СМАРТ” – София в която провеждаме ИЗПИТИТЕ, присъствени обучения и консултации, семинари, демонстрации, обсъждания и дискусии.

За CPECS Тим с видео – адрес, зала, условия, “зор” на изпити и малко по-интимно ;-) icon monitor pc за призванието ни…

Карта на България за доверието на нашите курсисти…

ПРОФЕСИОНАЛНИ КУРСОВЕ

Текстообработване I степен – код 4820301 – Наименование на професионалното направление и код: “Стопанско управление и администрация”, код 482; Наименование на професията и код: “Оператор на компютър”, код 482030 основни параметри: Прием: завършен VIII клас; срок на обучение: до 3 месеца; общ брой часове: 314 – в т.ч. теория: 113, практика: 201;

po_secretar Административно обслужване II степен – код 3460201 – Наименование на професионалното направление и код:“Секретарски и офис дейности”, код 346; Наименование на професията и код: “Офис секретар”, код 346020 основни параметри: Прием : средно образование; минимална възраст: 16 години; срок на обучение: до 6 месеца; общ брой часове: 662 – в т.ч. теория 275, практика 387;

po_animator Компютърна анимация III степен – код 2130501 – Наименование на професионалното направление и код: “Аудио-визуални техники и производство на медийни продукти”, код 213; Наименование на професията и код: “Компютърен аниматор”, код 213050 основни параметри: Прием : средно образование; минимална възраст: 16 години; срок на обучение: до 9 месеца общ брой часове: 962 – в т.ч. теория 426, практика 536;

po_graphic Компютърна графика III степен – код 2130601 – Наименование на професионалното направление и код: “Аудио-визуални техники и производство на медийни продукти”, код 213; Наименование на професията и код: “Компютърен график”, код 213060 основни параметри: Прием : средно образование; минимална възраст: 16 години; срок на обучение: до 9 месеца; общ брой часове: 964 – в т.ч. теория 421 практика 543;

* CPECS Тим: Компютърна графика или Графичен дизайн ?!? Графичният дизайн е художествено ориентирано професионално направление/професия с образование, познания и умения за “живо” рисуване – реализирани и чрез компютърни продукции. Ако някой ви предлага обучение “Графичен дизайн” без “живо” рисуване ;-!!! Компютърната графика формира професионални познания по използването на компютърни програми за създаването на статични и/или динамични компютърни продукции и ако нямаше разлика щеше да се зове “Графичен дизайн”. За Компютърна графика – художествената подготовка, ако я имате, може да е само предимство, но не е задължителна!

*** Модулното обучение позволява на кандидати, притежаващи съответната подготовка, да се явяват на изпит /защита на проекти/ за всеки отделен модул, за да покажат и защитят практически своите умения. В случай на успешна защита, обучение по съответните модули не се провежда в т.ч. и при дистанционно обучение.

КОМПЕТЕНТНОСТИ

Текстообработка – дистанционна •

тематична програма: Текстообработващи програми – ревю; Основни елементи на екрана; Начини за представяне на документа; Създаване и съхранение. Свойства. Защита на документи. Файлови формати; Въвеждане и редактиране; Търсене и заместване; Многократно използване на елементи; Форматиране на Символи, Параграфи, Табулации; Форматиране и използване на Стилове; Управление на страницата, Номериране, Секции…;Таблици и… още умения за професионално използване. Дистанционна форма с продължителност – до 5 седмици – 52/+/уч.ч. /по 40 мин./ Среда ос/програма на РС на курсиста: MS™Windows XP/Vista/7; MS™Word/OpenOffice™Writer/; Adobe™Reader; + за комуникации Skype™; TeamViewer_QS™

kk_exel Електронни таблици – дистанционна •
тематична програма: Електронни таблици – ревю; Основни елементи на екрана. Елементи на работната книга. Начини за представяне; Създаване и съхранение на документи. Свойства на файлове-документи. Търсене и заместване. Имена на области. Типове адреси; Какво представляват формулите? Таблични функции; Представяне на данни. Форматиране – колони, редове и клетки; Илюстриране на числови данни с диаграми. Организация и работа със Списъци и подмножества. Изчисления и… още умения за професионално използване. Дистанционна форма с продължителност до 5 седмици – 58/+/уч.ч. Среда ос/програма на РС на курсиста: MS™Windows XP/Vista/7; MS™Excel/OpenOffice®Calc/; Adobe™Reader; + за комуникации Skype™; TeamViewer_QS™

kk_present Компютърни презентации – дистанционна •
тематична програма: Програми за презентиране. Елементи на презентацията; Начини за представяне. Управление и използване. Слайдове – структура и типове, елементи и обекти; Подготовка за създаване на проект на презентацията; Стартиране на Slide Show, управление и подреждане; Режисиране и… още умения за професионално използване. Дистанционна форма с продължителност – до 5 седмици – 48/+/уч.ч. Среда ос/програма на РС на курсиста: MS™Windows XP/Vista/7; MS™PowerPoin/OpenOffice®Impress/; Adobe™Reader; + за комуникации Skype™; TeamViewer_QS™

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Дистанционно обучение е област от образованието, която се фокусира на педагогически, технологични и индустриални системи, които имат за цел да предоставят обучение на участниците, които не са физически на определено място. Вместо да присъстват на очни занятия, учители и ученици комуникират по време, удобно за тях чрез хартиени или електронни носители, или чрез технология, която им позволява да общуват в реално време. Дистанционно обучаващи курсове, които по някаква причина изискват очно присъствие (било то за полагането на изпити) се смятат за хибридни.
Най-общо дистанционното обучение може да се опише като обучение, при което учащите се намират на различно място от това на преподавателя и осъществяват връзка помежду си чрез компютър или други комуникационни средства. Ето някои дефиниции за този начин на обучение:
“Дистанционното обучение представлява напътствия посредством печатни или електронни медии към човек, който се обучава на различно място и време от това на преподавателите или другите обучаващи се” (Hill, 1997).
“Дистанционно обучение имаме когато преподавателят и обучаващите се са отделени физически и когато технологиите (звук, картина, печатни средства и др.), често пъти в съчетание с директно общуване, се използват за осъществяване на връзка между двете страни” Ръководство: (Willis & Dickinson, 1997).

Дистанционната форма на обучение е организация на учебния процес, при която ученикът и преподавателят са разделени по местоположение, но не непременно и по време, като създадената дистанция се компенсира с технологични средства: аудио, видео, компютърни и комуникационни технологии и средства.

КОНТАКТИ

Център за професионално обучение – СМАРТ – e-learning.cpecs.com

Тел.: 02 975 21 27
Моб. тел.: 0896 874 633

Текст и изображения: e-learning.cpecs.com

За автора