Агенция за преводи и легализация „Уебтранс”

ЗА НАС

ScreenHunter_28092 Sep. 01 12.00Агенция за преводи и легализация „Уебтранс” е основана през 1996 г. в София като ЕТ „Наталия Чикова” и оттогава работи успешно с много и различни клиенти от страната и чужбина. Агенцията е лицензирана и има подновен договор с Консулски отдел на Министерство на външните работи № 2148/14.01.2013 г. Към агенцията работи екип от високо квалифицирани с дългогодишна практика преводачи, чиято дейност гарантира отлично качество на превода, спазване на терминологичната точност и запазване терминологичното единство на текста с помощта на преводачески памети и системи за управление на превода. Преводите, предоставяни от нашия екип, гарантират точност и прецизност, адаптиране към езиковата и културна специфика на района или аудиторията, за която са предназначени, локализиранена мерни единици и валути, технически и други символи, имена, обичаи. С коректност, професионализъм и високо качество на обслужване ние се грижим за всестранното задоволяване потребностите на нашите клиенти. За нас клиентът е ценен и уважаван гост, за чието време и финанси ние се грижим, спазвайки изискванията за конфиденциалност, като предлагаме:
официални писмени и устни преводи от и на почти всички европейски
заверка и легализация на документи във всички държавни институции
експресен, бърз и стандартен превод на медицински и други тясно
съпровождане на чужденци при бизнес срещи, преговори, лични езици, плюс някои по-редки, като китайски, японски, санскрит и др.; или чуждестранни представителства и консулства; специализирани текстове и документи – ръководства за експлоатация и наръчници, епикризи, медицински и лабораторни изследвания, фармацевтични експериментални изпитвания, художествена литература и поезия, графики, таблици и др.; инициативи, явяване пред нотариус или в съда; придружаване дори извън територията на България, ако клиентът изисква това; симултанни и консекутивни преводи, разговори по телефона и др.
нотариална заверка на документи;
редакция на текстове на български и чужди езици;
доставка на преводите в страната и чужбина чрез куриерска фирма;
превод и издаване на книги;
компютърен набор на текст на български и чужди езици;
езиково обучение онлайн или индивидуално/в малки групи по английски, френски, немски и руски;
онлайн или индивидуално обучение на чужденци по български език.

УСЛУГИ

Документите, които се превеждат, могат да бъдат публични и частни. Публични са всички документи, издадени от държавни институции и администрации, а частни – издадени от физически и юридически лица. И двата вида документи могат да бъдат заверявани. Заверката представлява изходящият текст, скачен с превода на целевия език, който е сложен на фирмена бланка и е подписан от заклетия преводач на съответния език, поемащ пълната отговорност за извършения превод.

Документът носи печата на фирмата. Заверката е напълно достатъчна за някои документи. Нотариалната заверка превръща документа от частен в публичен. Публичните документи могат да бъдат само заверени, за някои това е достатъчно. Обикновено, обаче, публичните документи минават през нотариална заверка и поставяне на Апостил. Този процес се нарича легализация и е необходим, за да може съответният документ да има статуса на официален правен документ в съответната целева държава – било за продължаване на образование, удостоверяване на способности, умения, раждане, брак или развод и пр. Поставянето на Апостил в България е свързано с Министерство на външните работи, Министерство на образованието и науката и Министерство на правосъдието. В чужбина поставянето на Апостил валидизира съответния документ за България. Процесът е огледален. Освен това, поставянето на Апостил в България е свързано с Договора за правна помощ между страните и с ратифицирането на Хагската конвенция. Когато между страните има сключен Договор за правна помощ, поставянето на Апостил не се изисква. А страните, ратифицирали Хагската конвенция, взаимно признават валидността на Апостила. И независимо, че България е в ЕС, процедурата по заверяване и легализиране на документите е задължителна. Образуването на ЕС дава възможност за свободно движение на хора, стоки и капитали, но никъде не се говори за документи.
В условията на динамичен пазар, на предлагане и търсене от световен мащаб, на непрекъснат електронен обмен на информация и услуги съвсем естествено възниква въпросът защо да изберете именно нас? Разбира се, нищо не е задължително. И ако все пак ни изберете, ние ще ви предоставим:
точност и прецизност по отношение на качеството на превода и сроковете за изпълнението му;
стриктно спазване на вашите желания и изисквания, както и конфиденциалност по отношение на вашите проекти;
а посредством услугите устен превод и придружаване на чужденци нашият екип от опитни, гъвкави и отдадени на работата си преводачи ще ви помогне да изразите и представите максимално точно и професионалносвоите уникални идеи и инвенции, неповторим стил и почерк. Ние смевашият мост в преодоляването на езиковите бариери и успешното реализиране на бизнес срещи, фирмени презентации, международни преговори, семинари, панаири, изложби. Ние сме вашият гръб за развитието на успешен бизнес.

ЦЕНОВА ПОЛИТИКА
Агенцията ни има ясна и открита ценова политика към своите клиенти и за ваше удобство са публикувани всички ценови разценки, както за отделните видове преводи, така и за отделните групи езици, които агенцията обслужва.
За ваше улеснение сме посочили различните ценови варианти, така че лесно да можете да се ориентирате. Изберете езиковата група, спешността на превода, както и вида на документа и ще намерите цената на страница.
Обикновен текст с нормална сложност (дипломи, академични справки, сертификати, декларации, удостоверения, общински документи, лична и фирмена кореспонденция и подобни текстове с неспециализирана терминология) – О
Специализиран текст с повишена сложност (технически, счетоводни, юридически и други специализирани текстове и документация; медицински текстове и документи) – С

ЗАЯВКИ

Заявката си за писмен или устен превод можете да изпратите по електронната поща, скайп или да подадете лично в офиса. След уточняване на спешността и терминологичната сложност на текста, нашата агенция ще избере най-подходящия като квалификация и опит преводач (или група от преводачи, ако обемът е голям), на когото ще възложи вашия проект. След получаване на готовия писмен превод, той ще бъде проверен и редактиран от втори опитен специалист в съответната област. Едва тогава ще получите завършения превод. Можете да го получите лично, по имейл и факс или доставен от куриер. Вие заплащате извършената услуга в брой или по банков път срещу фактура.
Цената за писмен превод се изчислява на базата на стандартна машинописна страница от 1800 знака с интервалите. (Можете да видите раздела Цени). Ние предлагаме следните видове поръчки за писмен превод: стандартна (над 3 работни дни), бърза (в рамките на 3 работни дни) и експресна (за 24 или 12 часа). Намаления се предлагат най-често на базата на обема на превода или за постоянни клиенти. Редакцията и коректурата на един текст обикновено е два вида – стилистична и съдържателна. Предлагаме и двата вида като самостоятелна услуга както на български, така и на чужд език. Стилистичната редакция се отнася до лингвистичната структура на текста, а съдържателната обхваща терминологичната база и езиков еквивалент на превода.

КОНТАКТИ

Агенция за преводи и легализация „Уебтранс” – web-trans.info
Адрес: гр. София
Тел.: 02 843 59 41
Моб.тел.: 0884 589 014
Е-mail: office@ web-trans.info

Текст и изображения: web-trans.info

За автора