„Аварийна, пожарна и екологична защита” АД

ЗА НАС

611 May. 13 05.49„Аварийна, пожарна и екологична защита” АД извършва проектиране, консултации и превенция по пожарна и аварийна безопасност, пожаро- гасене, аварийно спасяване, сервизно техническо обслужване на системи за пожарна безопасност и подръчни противопожарни уреди и съоръжения.

Дружеството притежава Сертификат ISO 9001:2008, разрешения от РУ „ПБС” – гр.Варна, за извършване на дейността си по противопожарно обследване на обекти и пожарогасителна дейност, както и разрешение от ГД “ПБС” – МВР гр.София за осъществяване на противопожарно обследване на обекти на територията на Република България.

Защо да изберете нас:

 • Доказан опит в реализирането на решения за пожарна безопасност.
 • Изграден екип от отговорни, висококвалифицирани специалисти.
 • Високо качество на услугите, съгласно ISO 9001:2008
 • Внимание към всеки клиент.
 • Оптимално съотношение на качество и цена.
ПРОЕКТИРАНЕ
 • Професионални решения при реализирането на проекти по Пожарна безопасност.
 • Изграден екип от отговорни, висококвалифицирани специалисти.
 • Качество на услугите – винаги приоритет за нас.

 

Нашият проектантски и консултантски екип предлага практични и високо-ефективни решения и разполага с ресурсите за изготвяне на концепции и подробни проекти за пожарна безопасност, както и за най-сложни пожароизвестителни и пожарогасителни системи.

 

Нашите технически и инвестиционни проекти са ефективни и обединяват в себе си оборудване със съответните качества, което намалява пределните разходи за системите, а в същото време гарантира тяхното отлично представяне.

 

При разработването на проект за Пожарна безопасност се спазват изискванията, техническите правила и норми за безопасността при пожар, определени в “Наредба № Iз – 1971 за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”; поддържат се стандартите и контрола, необходими за осигуряване на постоянно ниво на качество на проектите.

 

В случай, че Вие имате нужда от проект за Пожарна безопасност или комплексна интегрирана система, включваща пожароизвестителна, пожарогасителна, оповестителна, аварийно осветление и други асоциирани системи, или ако се нуждаете от консултации по съществуващи – ние можем да разработим пълен пакет, който да отговаря на Вашите специфични изисквания.

 

УСЛУГИ
 • Осигуряване на комплексната пожарна защита на Вашия обект във всяка точка на България.
 • Намаляване риска от възникване на пожари и разходите Ви по това направление.
 • Професионализъм – опитни и квалифицирани екипи, на разположение 24ч. в денонощието.

 

 • Услуги

 • Презареждане и сервиз на пожарогасители

 • Сервизно обслужване на противопожарни системи

 • Пожаропрофилактична дейност

 • Пожарогасене и аварийно спасяване

Високата степен на риск от възникване на пожари или други аварийни ситуации ни дава основание да Ви предложим най-удачния и оптимален вариант за осигуряване на комплексна пожарна защита на обектите Ви, а именно:

 • Провеждане организацията по пожарна и аварийна безопасност във фирмата, съгласно изискванията на Наредба № Із-2377 на МВР за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
 • Извършване задължителното сервизно техническо обслужване на противопожарни системи в обектите съгласно изискванията на хармонизираните български и европейски стандарти.
 • Сервиз, проверка и презареждане на противопожарни уреди и съоръжения и средства за пожарогасене.
 • Провеждане противопожарна подготовка, инструктажи и практически тренировки с експлоатационния персонал.
 • Осигуряване на непрекъснат противопожарен контрол със своевременно отстраняване на всяка предпоставка за евентуално възникване на пожари, чрез ежегодно противопожарно обследване на обектите Ви.
 • Осигуряване на пожарна и аварийна безопасност при извършване на капитални и текущи ремонти, както и при извършване на огневи и заваръчни работи.
 • Оперативна защита за гасене на възникнали пожари и ликвидиране на аварии от специализираното звено за противопожарна охрана на “Аварийна, пожарна и екологична защита АД”, базирано в К.К. “Чайка” – Златни пясъци, гр. Варна.

 

„АПЕЗ АД” – гр. Варна предлага на Вашето внимание консултации по всяка една от дейностите си.

 

Въпросите си може да отправите на посочената от нас контактна форма.

ГАЛЕРИЯ

609 May. 13 05.45604 May. 13 05.42604 May. 13 05.43609 May. 13 05.43
КОНТАКТИ

„Аварийна, пожарна и екологична защита” АД – pojarna.bg
Адрес: гр. Варна, к.к. Чайка, ул. Янко Славчев 46
Тел.: 0800 112 00
E-mail: office@ pojarna.bg

Текст и изображения: pojarna.bg

За автора