БЕТОНЗИД ЕООД – Бетонови и стоманобетонови изделия

ЗА НАС

ScreenHunter_32084 Dec. 03 07.23БЕТОНЗИД ЕООД гр. Благоевград е правоприемник на „Пътища и мостове УБ” ООД гр. Благоевград, която започва дейността си през 1998 г. От 12.01.2010 г. името е променено на „БЕТОНЗИД” ЕООД. Стопанството за производство на бетонови и стоманобетонови изделия е изградено в южната част на индустриалната зона на гр. Благоевград.
За произвежданите бетони стопанството притежава съответните протоколи и свидетелства. Армировачната стомана влагана при производството на стоманобетоновите изделия е придружавана от съответните сертификати за съответствие, декларации за съответствие, сертификати за качество.
Контрол и оценка на произведените изделия се извършва от изпитвателна лаборатория, с която „БЕТОНЗИД” ЕООД гр. Благоевград има сключен договор. За извършените изпитвания се издават съответните протоколи от изпитване на образци. За произведените и експедирани изделия „БЕТОНЗИД” ЕООД гр. Благоевград издава декларации за съответствие съгласно НСИСОССП, задължително придружаваща всяка партида.
Партньори, използващи произведени от нашето дружество бетонови и стоманобетонови елементи са фирми от гр. Благоевград и региона, които влагат нашите изделия при изпълнението на инфраструктурни обекти, вертикални планировки около изградени сгради, помощни стопанства и други обекти.
Изделия на „БЕТОНЗИД” ЕООД гр. Благоевград се закупуват и от физически лица за по-малки обекти изграждани по стопански начин.

ПРОДУКТИ

Бетонова тухла
Бетоново блокче/плътно/
Пътна ивица
Коминно тяло/с един отвор/
Бетонови плочи
Градински бордюр
Пътен бордюр
Щурц
Колове
Италиански улей
Плочи за пътни отводнителни окопи
Конус
Капак
Армирано паркингово тяло
Капаци за шахти и покривни панели(по поръчка и проект на клиента)
Изработка на щурцове и колове с размери заявени от клиента

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_32064 Dec. 03 07.09ScreenHunter_32080 Dec. 03 07.11ScreenHunter_32079 Dec. 03 07.11ScreenHunter_32078 Dec. 03 07.11ScreenHunter_32077 Dec. 03 07.11ScreenHunter_32076 Dec. 03 07.11ScreenHunter_32075 Dec. 03 07.11ScreenHunter_32074 Dec. 03 07.10ScreenHunter_32073 Dec. 03 07.10ScreenHunter_32072 Dec. 03 07.10ScreenHunter_32071 Dec. 03 07.10ScreenHunter_32070 Dec. 03 07.10ScreenHunter_32069 Dec. 03 07.10ScreenHunter_32068 Dec. 03 07.10ScreenHunter_32066 Dec. 03 07.10ScreenHunter_32065 Dec. 03 07.09
КОНТАКТИ

БЕТОНЗИД ЕООД – Бетонови и стоманобетонови изделия – betonzid.com
Адрес: гр. Благоевград, ул.”Покровнишко шосе”
Моб.тел.: 0887 710 687
E-mail: betonzid75@ abv.bg

Текст и изображения: betonzid.com

За автора