Община “Септември”

Septemvri Община "Септември" - septemvri.org
Адрес: гр. Септември, ул. "Александър Стамболийски" № 37А
Тел.: 03561 70 01
Факс: 03561 77 79
Моб. тел.: 0882 310 591
E-mail: municipality_at_septemvri.org; obsept_at_abv.bg
Posted On 06 Oct 2013
, By

Община “Връбница”

Obshtina-Vrabnica-info-register
Община Връбница - varbitsa.org
Адрес: гр. Върбица, ул. Септ. въстание 40
Тел.: 053 91 20 56; 053 91 20 92; 053 91 21 31
E-mail: secretar_v_at_ro-ni.net
Posted On 07 Sep 2013
, By

Община “Девня”

Devnia Община "Девня" - devnia.bg
Адрес: гр. Девня, бул. "Съединение" 78
Тел. : 0519 4 70 11
Факс: 0519 4 70 12
E-mail: kmet_at_devnia.bg
Posted On 06 Jan 2013
, By