Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики – София

ЗА НАС

ScreenHunter_10583 Feb. 25 21.54Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики е партньорска организация, която включва специалисти, официално регистрирани в България като психолози и психотерапевти.
Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики
Психолозите и психотерапевите от Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики работят под мотото:
“Добре дошли и тримата – ти, смехът ти и сълзите ти!”
(Хорхе Букай)
Дейността на екипа на Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики е уникална , тъй като всеки специалист прилага различни по своята ориентация методи за психотерапия и консултиране.
Това означава, че процесът на работа с клиентите изцяло е съобразен с индивидуалните и възрастови особености, проблеми и очаквания.
Клиенти на Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики са възрастни и деца.

ЦЕЛИ
Ето някои от водещите цели на екипа на Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики:
Да се постигнат желаните от клиента промени в поведението, което ще му помогне да бъде по-удовлетворен и продуктивен в личния и социалния си живот.
Да се помогне на клиента за овладяване на нови роли в живота му, съответстващи на нови ситуации и нови изисквания.
Помощ при взимане на адекватни решения, чрез оценка на обективните и субективните последствия от решението.
Помощ по посока на различни видове професионални, семейни и лични взаимоотношения.
Подпомагане на клиента в процеса на справянето му с различни нежелани състояния – стрес, пристрастяване, депресивност, тревожност, страхове, сексуални нарушение и др.
Психологическа диагностика на личностови и емоционални особености на клиента.
Подпомагане на рехабилитационния процес при хора с психични травми в резултат на загуба или насилие, физически недостатъци, соматични заболявания, репродуктивни проблеми и др.

ДЕЙНОСТ

- Музикотерапия с приложение на Гещалт техники и Юнгиански подходи.
– Индивидуална и групова психотерапия за възрастни и деца с приложение на:
аналитични подходи;
музикотерапевтични подходи;
психодраматични и ролеви игри;
медитативни техники;
гещалт подходи;
арт – техники.
– Групи за личностово развитие и усъвършенстване.
– Психологическа диагностика и консултиране на възрастни.
– Психологическо консултиране за деца и родители.
– Езиково-говорна терапия и техники на говора.
– Фамилни констелации.
– Психологическо консултиране на семейства-осиновители и жени с репродуктивни проблеми.
– Краткосрочни тематични семинари, които се обявяват текущо в сайта на Центъра.
– Музикотерапевтичните и Гещалт техниките се използват за работа със субективни образи по посока на конкретен проблем, съществуващ в цялостта на неповторимата човешка индивидуалност. Комбинирането с Юнгиански подходи подпомага осъзнаването на символната значимост на образите. По този начин решаването на проблема в психотерапевтичния процес протичатворчески (като прозрение) или като възпроизвеждане на предишни преживявания.
– Психодрама с музика. Психодрамата е преживелищен метод за пресъздаване на живота като модел (Морено) чрез ролеви игри и ролеви взаимодейстия. Музиката в психодрамата подпомага психодраматичния процес, стимулира самоосъзнаването и креативността, добавя нови изразни средства за споделяне на асоциации и преживявания.

ВИДЕО

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_10580 Feb. 25 21.42ScreenHunter_10582 Feb. 25 21.42
КОНТАКТИ

Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики – София – meta-link.eu
Aдрес: гр. София, бул. Мария Луиза 32, ІІ етаж
Тел.: 02 987 98 36;
Моб. тел.: 0887 377 960
E-mail: naida_vitanova@ yahoo.com; meta_link@ abv.bg

Текст и изображения: meta-link.eu

За автора