ДЕМАХ ООД – Търговия с дървен материал и дърва за огрев

ЗА НАС

ScreenHunter_42708 Aug. 02 19.34Фирма ДЕМАХ ООД развива своята дейност на територията на град Кърджали.

Осъществява търговията с дървен материал, който е с доказано високо качество.

Предлага дърва за огрев или за други битови нужди и извършва транспорт до желания от клиента адрес.

Фирмата извършва подготовка на почвата за залесяване, отглеждане на млади насаждения, попълване на култури и други.

УСЛУГИ

Дърводобив
Търговия с дървен материал и дърва за огрев
Залесяване
Почвоподготовка

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_42704 Aug. 02 19.30ScreenHunter_42705 Aug. 02 19.30ScreenHunter_42706 Aug. 02 19.30
КОНТАКТИ

ДЕМАХ ООД – Търговия с дървен материал и дърва за огрев
Адрес: гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл.22, вх. В, ет. 8, ап. 73
Моб.тел.: 0888 577 364
E-mail: demah@ abv.bg

За автора