Българо-американска комисия за образователен обмен “Фулбрайт”

ЗА НАС

f

БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КОМИСИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН „ФУЛБРАЙТ”

София 1000
бул. “Ал. Стамболийски” №17, І етаж
тел.: (02) 981 8567, (02) 980 8212; (02) 981 6830; факс: (02) 988 4517
e-mail: fulbright@fulbright.bg
internet: www.fulbright.bg

 

Комисия “Фулбрайт” провежда конкурси за стипендии в САЩ за:

 • студенти за обучение в магистърски и докторски програми
 • учени и университетски преподаватели за изследователска и преподавателска дейност
 • специалисти за професионална квалификация

 

 

 

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР КЪМ БЪЛГАРО–АМЕРИКАНСКА КОМИСИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН “ФУЛБРАЙТ
София 1504, ул.”Панайот Волов”№1, етаж ІІ, тел. (02) 944 04 41; 0888512253
e-mail: studycenter@fulbright.bg

Internet: www.fulbright.bg

 

Учебният център към Комисия “Фулбрайт” предлага:

 • подготовка за американските стандартизирани тестове iBT TOEFL, SAT, GRE, GMAT
 • обучение по английски език , всички нива, по системите “New Headway” , “Straightforward” и “International Express”
 • курсове за Първи сертификат на Кеймбридж (FCE) и за британския сертификат IELTS
 • курсове по бизнес английски и бизнес кореспонденция
 • езиково обучение за корпоративни клиенти
 • всички курсове са съобразени с общоевропейската езикова рамка (CEFR).

КОНСУЛТАНТСКИ  ЦЕНТЪР  КЪМ  КОМИСИЯ  “ФУЛБРАЙТ”

София 1000
ул. “Ал. Стамболийски” №17, І етаж, стая № 15.
тел.:  (02) 9816830, факс: (02) 988 4517
e-mail: steneva@fulbright.bg
Internet: www.fulbright.bg

Консултантският център към Комисия “Фулбайт”

предлага:

 • индивидуални и групови консултации за американската образователна система и процеса на кандидатстване в американски университети
 • информация за източниците за финансиране на образованието в САЩ и процеса на кандидатстване за финансова помощ
 • справочна литература за американски университети;
 • информация за програмата “Фулбрайт” (видове стипендии и изисквания към кандидатите).

 

В КОМПЮТЪРНИЯ ЦЕНТЪР КЪМ КОМИСИЯ “ФУЛБРАЙТ” се провеждат  тестовете iBT TOEFL, GRE, PMI, EPSO и др.

София 1000
ул. “Ал. Стамболийски” №17, І етаж, стая № 14. 14A
тел.:  (02) 980 49 851; (02) 981 22 15

e-mail: stcsofia@fulbright.bg

Oт 2002 г. Комисия “Фулбрайт” организира ежегоден двуседмичен Международен фулбрайтов летен институт (FISI).  Институтът предлага едноседмични курсове на английски език в различни области на науката, културата и изкуствата и богата културна и туристическа програма. Курсовете са за студенти, докторанти, млади университетски преподаватели и специалисти от цял свят. (www.fisi-bg.info)

КОМИСИЯ ФУЛБРАЙТ

Българо-американска комисия за образователен обмен

Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” е официално учредена на 9 февруари 1993 г. за срок от десет години по силата на двустранно споразумение между правителствата на САЩ и Република България, подписано на 2 септември 1992 г. На 3 декември 2003 г. беше подписано ново безсрочно споразумение между двете правителства.

Комисията е двунационална и се ръководи от Борд, който се състои от пет американски и пет български граждани. Те представляват основните държавни и обществени дейности: управление, образование и бизнес. Почетни съпредседатели на Комисията са американският посланик и българският министър на образованието и науката. Изпълнителен директор на комисията е доц. д-р Юлия Стефанова. Административният състав на Комисията включва двама програмни координатори, главен счетоводител, счетоводител/касиер, консултант по образованието в САЩ, административен секретар, координатор на учебния център в София и координатори на регионалните информационно-учебни центрове.

Основният източник на финансиране на програмата “Фулбрайт” и на Комисията в България са средствата, ежегодно отпускани от американския Конгрес. Те възлизат на около 700 000 долара. От 2009 г. българското правителство отпуска 140 000 долара годишно за увеличаване на бюджета на програмата.

Основната функция на Комисията произтича пряко от целите на програмата “Фулбрайт”. Тя се състои в администриране на академичния обмен на български и американски учени, докторанти, учители, училищни директори и специализанти, както и в разпространяване на информация за възможностите за обучение, научни изследвания и преподавателска дейност в САЩ.

Преди учредяването на Българо-американската фулбрайтова комисия образователният обмен е осъществяван в ограничени рамки като от 1967 до 1993 година броят на българските стипендианти е 102, а на американските – 80. От 1993 до 2013 г. общо 899 български и американски специалисти са получили стипендии за следните програми: фулбрайтови стипендии за преподавателска и изследователска дейност и стипендии за магистърски и докторски програми, стипендии по програмата “Хюбърт Хъмфри”, фулбрайтова програма за обмен на учители и училищни директори, летен семинар “Фулбрайт-Хейз”, летни институти по американистика, програма за фулбрайтови експерти. Общият брой на българските и американските стипендианти от 1967 до 2013 година е 1081. От тях 533 са българи и 548 – американци.

Консултантският център, създаден през 1994 г., осъществява друга важна дейност на Комисия “Фулбрайт”. Той предлага информация и консултации за възможностите за обучение в САЩ, процеса на кандидатстване в американски университети, източниците за финансиране и кандидатстване за финансова помощ, американските стандартизирани тестове, езиково обучение, годишния фулбрайтов конкурс и други конкурси. В него се провеждат индивидуални и групови консултации всеки ден от понеделник до петък. Годишно около 8000 души получават информация в офиса на центъра, по телефон и по електронна поща.

През 1995 г. е създаден учебен център към Комисия “Фулбрайт” в София, който предлага обучение по английски език на всички нива, бизнес английски и подготовка за приемните изпити в американски университети и колежи – iBT TOEFL, SAT, GRE, GMAT, IELTS, FCE. В учебния център се обучават над 250 души всяка година.

През 1997 г. към Комисия “Фулбрайт” е създаден компютърен център за провеждане на изпитите iBT TOEFL, GRE, GED, EPSO и др., на които се явяват над 1200 кандидати годишно.

За осъществяване на основните цели за популяризиране на ежегодните конкурси за стипендии и възможностите за обучение и специализация в американски университети към Българо-американската фулбрайтова комисия функционират и учебно-информационни центрове в градовете: Пловдив, Велико Търново, Видин, Сливен, Смолян, Шумен и Кърджали.

Комисията издава тримесечен бюлетин, който се публикува на нейната интернет страница: www.fulbright.bg

От 1994 г. на всеки две години Комисията организира международни фулбрайтови конференции, посветени на основни проблеми на образованието, културата, познанието и перспективите на гражданското общество:

 • 1994 – “Премахване на бариерите чрез международно образование”
 • 1996 – “Опознаване на различията и изграждане на мостове”
 • 1998 – “Образование и гражданско общество в посттоталитарния свят”
 • 2000 – “Глобализация и културни различия”
 • 2002 – “Познание, власт и свобода в променящия се свят”
 • 2004 – “Укрепване на трансатлантическото сътрудничество и европейската интеграция чрез образователен и културен обмен”
 • 2006 – “Култура, образование и лидерство днес и утре”
 • 2008 – “Образование и общество: проблеми, перспективи, прогнози”
 • 2010 – „Образованието на новия век: традиции, реформи, иновации”
 • 2013 – Двадесетгодишнина от създаването на Българо-американската комисия за образователен обмен

От 2002 г. Комисията провежда ежегоден двуседмичен Международен фулбрайтов летен институт. Институтът предлага едноседмични и двуседмични интердисциплинарни курсове в различни области на науката, културата и изкуствата и богата културна и туристическа програма. Курсовете са насочени към широка аудитория от студенти, докторанти, млади университетски преподаватели и специализанти от цял свят. Актуална информация за Института можете да намерите в интернет: www.fisi-bg.info.

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Консултантски услуги

Консултантският център към Комисия “Фулбайт”предлага:

индивидуални и групови консултации за американската образователна система и процеса на кандидатстване в американски университети;
информация за източниците за финансиране на образованието в САЩ и процеса на кандидатстване за финансова помощ;
материали за американските стандартизирани тестове (TOEFL, SAT, GRE, GMAT);
справочна литература и видеофилми за американски университети;
информация за програмата “Фулбрайт” (видове стипендии и изисквания към кандидатите).
Индивидуални консултации: понеделник, вторник, четвъртък и петък, 14:00-16:00 ч.

Групови консултации: сряда 14:00-16:00 ч.

Всички консултации са безплатни.

Информационни сесии

Първа и трета сряда, 14:00-16:00 ч. “Кандидатстване за бакалавърски програми в aмерикански университети”

Втора и четвърта сряда, 14:00-16:00 ч. “Кандидатстване за магистърски и докторски програми в американски университети”

Информационните сесии са безплатни.

ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Център за езиково обучение

Учебният център към Комисия “Фулбрайт” се намира на ул. Панайот Волов № 1, ет. 2, много близо до паметника на Васил Левски – карта

В Центъра преподават висококвалифицирани университетски преподаватели.

Предлага се обучение по следните програми:

 • програми за подготовка за американските стандартизирани тестове iBT TOEFL, SAT, GRE, GMAT;
 • програми за подготовка на британския езиков тест IELTS;
 • програми за езиково обучение по английски език по системата “New Headway” и “International Express”;
 • курсове по бизнес английски и бизнес кореспонденция;
 • езиково обучение за корпоративни клиенти.

Езиковият център предлага и уникалната възможност за подобряване на комуникационните умения по английски език (English Speaking Club) чрез срещи и разговори с американски фулбрайтови стипендианти – студенти и преподаватели.

Справочната библиотека към Комисия “Фулбрайт” се намира в Учебния център. Библиотеката разполага със справочници за американски университети и колежи, учебници и софтуерни програми за подготовка за американските стандартизирани тестове TOEFL, SAT, GRE, GMAT.

ГАЛЕРИЯ

drawing)accross_bordersFISI_Lottery_2012_01FISI_Lottery_2012_02
КОНТАКТИ

Българо-американска комисия за образователен обмен “Фулбрайт” – fulbright.bg

Адрес: гр. София, бул. Александър Стамболийски № 17
Тел.: 02 981 85 67, 02 980 82 12
Факс: 02 988 45 17
E-mail: fulbright@ fulbright.bg

Текст и изображения: fulbright.bg
Кл. Думи: курсове iBT TOEFL, курсове SAT, курсове GRE, курсове GMAT , курсове IELTS, курсове FCE, общоевропейска езикова рамка CEFR, езикови курсове, курсове английски език – всички нива; курсове бизнес английски бизнес кореспонденция; обучение на фирми, конкурси за стипендии, специализации в САЩ, магистратури, докторантури, преподаване, научни изследвания, обучение САЩ, консултации за обучение в американски университети; Международен фулбрайтов летен институт; компютърни тестове iBT TOEFL, GRE, GED, PMI, CFM, EPSO

За автора