Грийнтаун ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter_42916 Aug. 15 19.01Грийнтаун ЕООД – озеленяване, град София.

Основната дейност на фирмата е озеленяване, поддържане на паркове, градини, зелени площи и алейни насаждения.

Възложена поръчка от Столична община.

Обектите са разпределени в четиридесет и три зони на обща площ 23402,12 декара, в т.ч. 12090 декара обекти от двадесет и осма зона и основни центрове в Природен парк Витоша.

Площите на отделните зони са от петдесет декара за централни градски градини до 2500 декара за лесопаркове.

От тези зони:

Три зони – 12,13,14 за дървесна растителност по улиците – алейни насаждения и в дворовете на общински детски, учебни и здравни заведения.

Една зона – 28 – Природен парк Витоша на обща площ 111192 декара, парк Панчарево – Кокаляне и лесопарк Побит камък – включена е приблизителната площ на основните центрове на Витоша и лесопарковете.

Тринадесет зони – от 15 до 27- транспортни магистрали със средни ивици и прилежащи зелени площи.

Двадесет и шест зони – от 1 до 11 и от 29 до 43 – паркове и градини.

КОНТАКТИ

Грийнтаун ЕООД
Адрес: гр. София, бул. Владимир Вазов №90, вх. Б, ет. 2
Тел.: 02 843 12 65
Моб.тел.: 0889 666 100
E-mail: rayna1978@ abv.bg

За автора