Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей

ЗА НАС

ScreenHunter_572 May. 22 21.01Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН наследява най-добрите традиции на Етнографския институт с музей и Института за фолклор, обединени на 1 юли 2010 г. ИЕФЕМ-БАН е националният център за етноложки, фолклористични и културноантроположки изследвания. Разполага с богати библиотеки и архиви (теренни аудио-, фото- и видеозаписи, етнографски дневници и описания и др.), а Националният етнографски музей съхранява десетки хиляди обекти, цялостно представящи българската традиционна култура.

Историята на Етнографският институт с музей отвежда към края на XIX век в началото на третата Българска държава. През 1892 г. е реализирана идеята за създаване на Народен музей в България, състоящ се от 3 отдела – етнографски, нумизматичен и старовековен. През 1906 г. етнографският отдел става основа на първия етнографски музей в страната – Народният етнографски музей. След 1947 г. към БАН е създаден Институт по народоука, който две години по-късно се обединява с Народния етнографски музей и така бива основан Етнографския институт с музей към БАН. През 1969 г. музеят получава статут на Национален етнографски музей, какъвто е и до днес. Институтът за фолклор е създаден през 1973 г., след като се отделя от секцията по фолклор на ЕИМ. След 2010 г. двата института отново функционират като една структура под името Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН.

ПАРТНЬОРИ

1. ИЕФЕМ е в активни взаимоотношения и сътрудничество с:

– национални институции – Министерство на образованието и науката, Министерство на културата и др.;

– висши учебни заведения в страната или в международна мрежа – ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, Нов български университет, СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, Национална художествена академия, Асоциация на учени и специалисти за сътрудничество със Световната Академия на науките – Сан Марино – АІS-България и др.;

– международни институции у нас – Регионален център за нематериално културно наследство – ЮНЕСКО, Фондация „Америка за България” и др.;

– институции и университети в чужбина – Великобритания: Британската библиотека, Украйна: Мелитополски държавен педагогически университет „Богдан Хмелницки“ – гр. Мелитопол, Одески национален университет „И. И. Мечников“ – гр. Одеса, Бердянски държавен педагогически университет – гр. Бердянск, Национален институт „Иван Франко“ – гр. Лвов, Национален научноизследователски институт за украинознание и световна история – гр. Киев; Испания: Университет в Гранада; Македония: Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – гр. Скопие.

2. По програмата Еразъм ИЕФЕМ е в партньорски отношения с университетите в:

Регенсбург, Мюнхен и Йена (Германия), Талин (Естония), Каунас (Литва), Варшава, Торун и Катовице (Полша), Загреб и Задар (Хърватия), Грац (Австрия), Милетини (Гърция), Любляна (Словения), Измир (Турция), Университет Кадър Хаз в Истанбул (Турция), Чарлз Университет в Прага (Чехия).

3. Учени и експерти от ИЕФЕМ работят по програми и проекти на европейски институции:

Програма „Култура“ на Европейската комисия, Седма рамкова програма, „Фонд за стипендии на европейското икономическо пространство“ (BG09), Фондация „Коне“ (Финландия), Организация за сигурност и сътрудничество в Европа – Отдел за демократични институции и човешки права, Федерално министерство на образованието и науката (Германия), Министерство на образованието и културата (Финландия), Министерството на културата и спорта на Република Казахстан, Федерална агенция за гражданско образование (Германия), Международния изследователски център „Работа и жизнен цикъл в глобалната история” към Хумболдовия университет, Берлин (Германия), Националната стипендиантска програма на Република Словакия, Фонд Научни Изследвания, Австрия (FWF Österreich), Министерството за просвета и наука на Република Сърбия и др.

4. ИЕФЕМ е партньор в международни мрежи:

Международна мрежа International Society for Balkan and Baltic Studies заедно с Latvian University – Латвийски университет, Рига, Латвия; Estonian Literary Museum – Естонски литературен музей, Тарту, Естония; Lithuanian Institute of History – Литовски институт за история, Милнюс, Литва;

Международна мрежа PAECH заедно с 12 партньора от различни европейски страни, координатор – Университетът на Хелзинки, Финландия

Международна и национална партньорска мрежа на международния проект „ЕвроВизия: Музеите представят Европа (ЕМПЕ) / EuroVision: Museums Exhibiting Europe (EMEE)“ заедно с Катедра по дидактика на историята, Аугсбургски университет, Германия; Национален исторически музей, София, България; Национален археологически музей, Лисабон, Португалия; Музей на съвременната история, Любляна, Словения; Ателие „Брюкнер“, Щутгарт, Германия; Сдружение на артисти „Монохром“, Виена, Австрия; Университет Roma Tre, Рим, Италия; Университет Paris-Est Créteil, Париж, Франция и 31 асоциирани партньори на НИМ в България

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Дейността на ИЕФЕМ се ръководи от избираеми органи, които функционират съгласно Устава на БАН :

Общо събрание на учените (ОСУ) – висш колективен орган за управление.
В ОСУ участват всички учени с научна или академична степенна на основен трудов договор в ИЕФЕМ.

Научeн съвет (НС). Избира се от Общото събрание на учените. НС ръководи научната дейност в ИЕФЕМ. Определя научната, образователната, приложната, музейната и популяризаторската политика на ИЕФЕМ и контролира изпълнението й.

Административно ръководство. Включва Директор, зам. Директор и Научен секретар. Управлява цялостната дейност на ИЕФЕМ в съгласие с утвърдените политики.

КОНТАКТИ

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – iefem.bas.bg
Адрес: гр. София, ул. „Московска“ 6А
Тел.: 02 805 26 + вътр.; 02 980 11 62
Е-mail: office@ iefem.bas.bg

Адрес: гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 6
Тел.: 02 979 + вътр.; 02 979 30 87; 02 979 30 11
Е-mail: office@ iefem.bas.bg

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – iefem.bas.bg

Текст и изображения: iefem.bas.bg

За автора