Джей Ви Ки Консулт – строителство и строителен надзор – Пловдив

ЗА НАС

ScreenHunter_5313 Sep. 30 15.58Фирма Джей Ви Ки Консулт развива своята основна дейност, в сферата на строителството и строителният надзор.
Джей Ви Ки Консулт предлага на своите клиенти, следните услуги свързани със строителен надзор:

 • изготвяне на инвестиционни проекти,
 • изготвяне експертни анализи и оценки,
 • консултации в областта на строителството
 • осъществяване на строителен надзор на обекти, до получаване на разрешение за ползване и др.

Джей Ви Ки Консулт разполага с квалифициран екип от специалисти: архитекти, инженери по всички специалности изискващи се в строителството, икономисти, юристи. Фирмата разполага и с технолози и оценители с дългогодишен опит.

УСЛУГИ

Джей Ви Ки Консулт е дружество в град Пловдив, което предлага строителен надзор. Тази дейност включва стриктен контрол на строителния процес и изготвяне на строителна документация.

При строителен надзор, фирмата извършва следните услуги:

 

 • проверка на законността на пардцела и строежа
 • съставяне на актове и протоколи по време на строителство
 • контрол за спазването на здравни и безопасни условия труд (ЗБУТ)
 • проверка за качество на строителните материали и изделия и др.

Фирма Джей Ви Ки Консулт в град Пловдив извършва изготвяне на оценка за съответствие. Фирмата предлага:

 

 • консултиране за съдържанието и обхвата на инвестиционните проекти
 • подпомагане при подготовка на изходна информация за извършване на проектиране
 • изготвяне на комплексен доклад

Избирайки услугите на фирма Джей Ви Ки Консулт, клиентите получават: конкурентни цени, качество на предлаганите услуги и бързо обслужване.

 

Фирма Джей Ви Ки Консулт извършва целия спектър от консултантски услуги в областта на строителния надзор в град Пловдив.

 • Организация на проектантския процес
 • Оценка на съответствието на инвестиционните проекти
 • Инвеститорски контрол
 • Проучване на терени за строителство
 • Правен анализ на обекти
 • Експертни оценки
 • Координация и контрол на участниците в процесите на проектиране и строителство
 • Изготвяне на технически и енергийни паспорти и др.

Джей Ви Ки Консулт е фирма в град Пловдив, която извършва изготвяне на инвестиционни проекти в съответствие със спецификата на обекта и преценката на Възложителя.

Фирмата изготвя инвестиционни проекти във фази: работен, технически и идеен проект. Компанията ни извършва следните дейности в областта на инвестиционните проекти:

 • строителен надзор
 • вътрешни технически съвет
 • комплексни доклади за оценка съответствие на проекта
 • доклади за изискванията за строеж
 • изготвяне на окончателен доклад до Възложителя

Работно време

 • Понеделник: 09:00 – 18:00
 • Вторник: 09:00 – 18:00
 • Сряда: 09:00 – 18:00
 • Четвъртък: 09:00 – 18:00
 • Петък: 09:00 – 18:00
 • Събота: почивен ден
 • Неделя: почивен ден
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_5308 Sep. 30 15.53ScreenHunter_5309 Sep. 30 15.53ScreenHunter_5310 Sep. 30 15.53ScreenHunter_5311 Sep. 30 15.54ScreenHunter_5312 Sep. 30 15.55
КОНТАКТИ

Джей Ви Ки Консулт – строителство и строителен надзор – Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, ул. Победа № 31, ет. 5, офис 18
Моб. тел. 0889 400 936

За автора