“КиК-ДС” ООД – Отоплителни, вентилационни и климатични инсталации Варна

ЗА НАС

ScreenHunter_9368 Feb. 05 22.20Основен предмет на дейност – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и сервиз на отоплителни, вентилационни, климатични инсталации.
Също така проектира и изгражда системи за управление и автоматика на сгради и технологични процеси с основен партньор www.kasi-bg.eu
“КиК-ДС” ООД е създадена февруари месец 1998 година. От 2004 г. във фирмата има внедрена система по качество – стандарт ISO 9001:2008 в областта на проектирането; инженеринга; доставка и инсталиране на отоплителни, вентилационни и климатични системи; електрическо оборудване; промишлена и сградна автоматизация. Гаранционно и извънгаранционно обслужване.
Нашата цел е да предложим съвременни решения в обслужваната област и качествено изпълнение на поетите ангажименти.
Професионалното отношение на нашите специалисти съответства на 17 годишния опит на дружеството.
Ние сме в състояние да ви предложим изграждане на комфортна среда с оптимално съчетание на енергийни ресурси. Водещо е използването на съвременни високо-технологични изделия, гарантиращи качество и рентабилност на всички инсталации.
С откровен диалог, делови стил, коректност, точност и качество сме изпълнили различни по своята същност обекти – болници и операционни, офиси и банки; хотели и големи обществени, промишлени, жилищни сгради, ресторанти и др.

ДЕЙНОСТИ

Отопление
Вентилация без рекуперация
Вентилация с рекуперация
Климатизация
Геотермално отопление
Слънчеви колектори
Извън гаранционно обслужване

СЕРВИЗ

Извършваме гаранционно и извън гаранционно обслужване на ОВК инсталации. Фирмата предлага и абонаментно обслужване.

ПРОЕКТИРАНЕ

Екипът от проектанти на фирмата е с дългогодишен опит в проектирането на ОВК /отопление, вентилация и климатизация/ и ЕЕ /енергийна ефективност/. В портфолиото си имаме проекти на разнородни инсталации за болници и операционни, офиси и банки, хотели и големи обществени сгради, жилищни сгради, ресторанти, магазини, промишлени сгради и др.
Цената, качеството и ефективността са наше конкурентно предимство.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_9354 Feb. 05 18.46ScreenHunter_9364 Feb. 05 22.16ScreenHunter_9363 Feb. 05 22.16ScreenHunter_9362 Feb. 05 22.14ScreenHunter_9361 Feb. 05 22.14ScreenHunter_9360 Feb. 05 22.13ScreenHunter_9359 Feb. 05 22.13ScreenHunter_9358 Feb. 05 22.13ScreenHunter_9357 Feb. 05 22.13ScreenHunter_9356 Feb. 05 22.13ScreenHunter_9355 Feb. 05 18.46
КОНТАКТИ

“КиК-ДС” ООД – Отоплителни, вентилационни и климатични инсталации Варна – kik-dc.com
Адрес: гр. Варна, ул. “Козлодуй” 52
Тел.: 052 607 777
Факс: 052 611 777
E-mail: office@ kik-dc.com

Текст и изображения: kik-dc.com

За автора