Пайп Систем – ВиК инсталации София

ЗА НАС

ScreenHunter_33212 Feb. 01 14.48Фирма Пайп Систем е създадена през 2004г. и развива своята дейност в областта на проектирането, доставката и изграждането на ВиК инсталации.

Пайп Систем реализира изграждането на системи за водоснабдяване и канализация, спринклерни и отоплителни инсталации, вакуумно-сифонно покривно отводняване. Гордеем се с редица изпълнени обекти между които администравини сгради, търговски обекти, хотели, инфраструктурни проекти и други.

Предлагаме богат асортимент от продукти за приложение при извършване на горепосочените дейности. Стараем се всички наши клиенти да бъдат доволни, като се придържаме към няколко основни принципа:
Осигуряване на максимален избор, включващ изделия от различен ценови клас;
Качество, съответстващо на стандартите;
Гаранция „най-добра” цена;
Като част от цялостния процес на изпълнение на ВиК и спринклерни системи предлагаме услугата проектиране, с ясната цел да оптимизираме ефективността при изпълнение. По този начин успяваме да предлагаме комплексни и навременни решения.

Отделните направления на Пайп Систем работят както като независими, така и като взаимосвързани звена, благодарение на което предлагаме оптимизация при извършваните дейности.

Осъзнаваме важността на ангажиментите, поети към клиентите ни. Ето защо се стремим винаги да отговаряме на изискванията и препоръките им.

ДЕЙНОСТИ

* Проектиране
В отговор на стремежа ни към развитие и като естествен отклик на мненията на клиентите ни, през 2010 година Пайп Систем започна предлагането на услугата „проектиране” като част от цялостния процес на изпълнение на ВиК инсталации, Спринклерни и Пожарогасителни системи .

Услугата включва преглед на съществуващите проекти и оптимизирането им съгласно ситуацията на обекта и от гледна точка на използвани материали.Нашите наблюдения от дългогодишната ни работа сочат, че голяма част от проектите могат да бъдат оптимизирани като стойност на вложените материали, удобство и скорост на изпълнение, но това рядко се случва на етап начално проектиране, а впоследствие комуникацията между изпълнители и проектанти е сложна и обстоятелствена за инвеститора, Ето защо Пайп Систем създаде вътрешен отдел от изключително професионални проектанти по част ВиК, които преглеждат и преработват проектите. По този начин гарантираме максимално съобразен с реалната ситуция на обекта проект и оптимални разходи. Спестяването на средства в някои от случаите е до 40% от първоначално изчислените.

Като краен ефект постигаме :

Удобство за инвеститора
Проект, създаден от тесни специалисти съгласно реалната последна ситуация на обекта
Подобрени срокове на работа
Финансова оптимизация
В комбинация с поемането на отговорността за доставката на материали и изпълнението , на практика затваряме целия процес на изграждане на ВиК инсталации, Спринклерни и Пожарогасителни системи. Изборът на такава комбинация от услуги, предлагани от една компания е уникален за България, но по-важното е, че той гарантира на Инвеститора по-добър краен продукт и много удобство. С този комплекс от услуги с основание считаме, че изпълваме със съдържание мотото си: Продукти и РЕШЕНИЯ в областта на ВиК.

* Изграждане
Пайп Систем ЕООД участва на строителни обекти като изпълнител по част ВиК от шест години. През 2005 година компанията предава своя първи обект в Слънчев бряг. През следващите години строителната дейност заема все по-голям дял от общата дейност на компанията. Гордеем се с изпълнени обекти в София, по черноморието и в страната; различни като степен на сложност и обхват.

Компанията специализира в изграждането на:

Площадкови ВиК мрежи
Сградни ВиК инсталации
Противопожарни инсталации – автоматични спринклерни инсталации и инсталации за ръчно пожарогасене
Вакуумно сифонно отводняване на сгради
През 2008г. Пайп Систем закупува собствена механизация, позволяваща извършването на изкопни работи и в сферата на външната канализация.

От началото на 2010г. е абсолютно задължително наличието на пожарогасителни инсталации във всички сгради за обществено ползване. Пайп Систем успешно реализира спринклерни инсталации на редица обекти. Референции за работата ни можете да разгледате тук.

Пайп Систем ЕООД е редовен член на Българската Строителна Камара от месец април 2007 година.

* Търговия
За нас от водещо значение е клиентът не просто да има голям избор от възможности, но да е убеден, че е получил най-доброто на най-добрата цена. Проучваме и анализираме мнението на клиентите си, за да постигнем синхрон между предлагането в търговските ни бази и очакванията им.

В съответствие с потребностите на клиентите си, разширяваме непрекъснато гамата от предлагани продукти без да губим фокуса на специализацията си: ВиК

Постепенно разширяващата се продуктова гама включва:

PVC, PP и PEHD тръби и фитинги за канализация и дренаж
PEHD тръби и фитинги за водопровод
РРR тръби и фитинги за сградни водопроводи
Сифони и воронки; канали и линейни отводнители
Пластмасови ревизионни шахти за канализация
Сепаратори за леки течности (каломаслозадържатели, мазниноуловители)
Локални пречиствателни станции за битови отпадни води
Чугунени тръби за канализация
Наши партньори са водещи световни и местни производители в областта на продуктите за водоснабдяване, отводняване и канализация. Дистрибутори сме на изделията на: Pipelife – Австрия, HL – Австрия; Pipe Industrial – България и др. От Април 2007 г. сме директни вносители на продуктите на Hauraton – Германия.

Стараем се непрестанно да допълваме кръга от продукти, необходим за комплексно изграждане на вътрешни и външни водопроводни и канализационни системи.

ПРОДУКТИ

Водопроводни инсталации
Канализационни инсталации
Отоплителни инсталации
Спринклерни инсталации
Отводнителни системи
Пречиствателни съоръжения
Санитарно оборудване
Крепежни елементи
Изолация
Помпи
Тръбопроводни системи
Кабелна защита
Противопожарен водопровод

ПАРТНЬОРИ
 • Pipe Life
 • HL
 • Wavin
 • Hauraton
 • Rapidrop
 • RSP
 • Rehau
 • ACOWilo
 • Grundfos
 • Lowara
 • Pestan
 • Hydrotec
 • Viega
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_33199 Feb. 01 14.13ScreenHunter_33208 Feb. 01 14.14ScreenHunter_33207 Feb. 01 14.14ScreenHunter_33206 Feb. 01 14.14ScreenHunter_33205 Feb. 01 14.14ScreenHunter_33204 Feb. 01 14.13ScreenHunter_33203 Feb. 01 14.13ScreenHunter_33202 Feb. 01 14.13ScreenHunter_33201 Feb. 01 14.13ScreenHunter_33200 Feb. 01 14.13
КОНТАКТИ

Пайп Систем – ВиК инсталации София – pipesystem.bg
Адрес: гр. София, бул. Симеоновско шосе 93Б, вх. Б, ет. 2
Тел.: 0800 900 88
Факс: 02 416 13 97
Моб.тел.: 0884 506 441
E-mail: office@ pipesystem.bg

Текст и изображения: pipesystem.bg

За автора