Регионална библиотека “П. К. ЯВОРОВ” – Бургас

ЗА НАС
ScreenHunter_9331 Feb. 04 22.23Регионална библиотека “П.К.Яворов” – Бургас е създадена през 1888 г. С историята ѝ са свързани учителят Христо В. Димитров, писателите Константин Петканов и Стефан Станчев, книжарят Коста Екзархов и други обществени дейци, които я изграждат като културно средище.

През 1932 г., когато уредник на библиотеката е Стефан Станчев, съвместно с читалище “Пробуда”, се създава Народен университет, който осъществява разнообразна културна и просветна дейност. Изнасят се сказки от изтъкнати български учени и писатели като: Александър Балабанов, Стоян Чилингиров, Асен Златаров, Елисавета Багряна, Константин Петканов и др., организират се изложби, утра, срещи с писатели и т.н.

През 1945 г. Общинската градска библиотека става Държавна народна библиотека и е включена в системата на законния депозит – започва да получава по един безплатен екземпляр от българската печатна продукция. От 1953 г. до 1987 г. библиотеката става окръжна, а в следващите години – универсална научна. От юли 2000 г., с Постановление на Министерския съвет, тя получава статут на регионална. През 1978 г., когато се чества 100-годишния юбилей на големия български поет Пейо Яворов, библиотеката получава неговото име. На 100-годишния си юбилей е наградена с орден “Народна Република България”-ІІ степен.

ДЕЙНОСТ И ЗАДАЧИ
Регионална библиотека “П.К.Яворов” е най-голямата библиотека на територията на Бургаска област. Библиотеката е общодостъпна. Читателската публика има универсален характер – нейни читатели са деца, ученици, студенти, професори, но и домакини, работници и други. Читателите имат достъп до всички фондове.

Библиотека “П.К.Яворов” е:
книжовен и културен център
събира, съхранява, организира и предоставя за ползване универсални по вид, език и съдържание библиотечни фондове
осигурява диференцирано обслужване на читатели чрез заемни служби, общи и специализирани читални
извършва справочно-библиографска, информационна и издателска дейност
осъществява краеведска библиотечно – библиографска и издателска дейност
архив на краеведската литература и местния печат на Бургаски регион
изпълнява организационно – методически функции на територията на Бургаски регион
създава електронни библиотечни бази данни и осъществява достъп до национални информационни центрове.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Автоматизацията на библиотечните процеси в Регионална библиотека “П.К.Яворов” започва от 1991 г. Библиотеката работи със софтуерните продукти на фирма “СОФТЛИБ”. Има изградена локална мрежа с 24 работни места, изгражда бази данни и предоставя достъп до библиографска информация с:

- eлектронните каталози:
• на книгите,постъпили в библиотеката от началото на 1991 г.
• на периодичните издания, получавани в библиотеката

- картотеките:
• на статии от български списания и вестници и части от книги,обхващащи всички аспекти на живота на Бургас и региона, аналитично разработвани в Справочно-библиографски и информационен отдел.
• на статии по литературознание
• на читателите и обслужването

Представя бази данни,създавани в НБКМ,за които библиотеката е абонирана от 1992 г. за:
• ретроконверсиите на българските книги от 1878 до 1991 г.
• статии, публикувани в българските списания и сборници
• статии, публикувани в българските вестници

КОНТАКТИ

Регионална библиотека “П. К. ЯВОРОВ” – Бургас – 2.burglib.org
Адрес: гр. Бургас
Тел./Факс: 056 84 27 53; 056 910 230
Моб.тел.: 0878 536 617
Е-mail: director@ burglib.org; administrator@ burglib.org

Текст и изображения: 2.burglib.org

За автора