Адвокатска кантора СИМВАС ПАТЕНТ – Лусия Кесова

ЗА НАС

ScreenHunter_16321 Apr. 27 08.02

СИМВАС ПАТЕНТ” предлага следните услуги:

Защита на патенти и регистрация на полезни модели, марки, географски означения, промишлени дизайни, топология на интегрални схеми. Лицензионни договори. Европейски патенти и европейски търговски марки и дизайни. Международна регистрация на марки и дизайни извън ЕС, по реда на Мадридска спогодба и Хагска спогодба .

Чрез патенти  и полезни модели се защитават технически решения на продукти, устройства, технологии, системи, методи, използването им и др.

Чрез промишлен дизайн се защитава видимия външен вид  на изделие, комплект, композиция и др

Търговска марка е знак, който отличава стоките и/или услугите на един производител от същите стоки и услуги на друг поизводител.

Предварителни проучвания за регистрабилност на марки и дизайни, патентни проучвания, анализ, защита и управление на авторски права и действия в областта на нелоялната конкуренция. Изготвяне на лицензионни договори.

Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции и арбитражни институции в страната, КЗК, пред Патентното ведомство на Република България, при регистрация и закрила на права върху обекти на интелектуалната собственост.

 

 

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_16312 Apr. 27 07.57ScreenHunter_16313 Apr. 27 07.57ScreenHunter_16314 Apr. 27 07.57
КОНТАКТИ

„СИМВАС ПАТЕНТ” СД – simvaspatent.zona.bg

Адрес: гр. Пловдив, бул. Копривщица, №36А  4-етаж, 7 офис
Тел.: 032 990 070; 032 990 777
Факс: 032 990 777
Моб.тел.: 0887 802 663
– Лусия Кесова
Моб.тел.: 0889 720 777 – адв. Петър Кесов
Моб.тел.: 0899816601 – адв.Симеон Кесов 
e-mail: l_kesova@ yahoo.com; simvaspatent@ zona.bg

Текст и изображения: simvaspatent.zona.bg
Кл. думи: Търговска марка

За автора