СРОК НА РЕКЛАМАТА

Инфо Регистър.Ком- Info-register.com предоставя възможност за реклама тип “Рекламна страница” и “Банер” за 1, 3, 6, 12 или повече месеца. Повече за сроковете можете да научите ТУК.

СРОК ЗА ИЗРАБОТКА

  1. Изграждане на “Рекламна страница” – при наличие на сайт на клиента- 2 работни дни;*
  2. Изграждане на “Рекламна страница” – при липса на сайт на клиента- 5 работни дни;*
  3. Изработка на “Банерна реклама”- 2 работни дни;*
  4. Предложение за “Брандиране на страниците на Инфо Регистър.Ком- Info-register.com”- 5 работни дни;*

*Периодът започва да тече след получаване на плащане на избраните услуги. Услугата подлежи на корекции от страна на клиента. Корекциите се правят в рамките на 2 работни дни, след тяхното подаване по телефон или по електронен път и не влизат в срока за изработка на дадената услуга.

Корекции по рекламните страници и банерите, могат да се правят във всеки един момент в рамките на периода, в който е активна дадената услуга. За целта е необходимо да се свържете с нас.

Включте се още сега!