R and P LTD

RandP R and P LTD - randp.alle.bg
Адрес: гр. София, ул. “.Дечко Йорданов.” №.3
Моб. тел.: 0884 131 339; 0898205087
Е-mail: rendp_at_abv.bg
Лице за контакти Д-р Пламен Янчев
Posted On 30 Jul 2013
, By

“Медико – диагностична лаборатория Русев”

Rusev "Медико – диагностична лаборатория Русев" - mdlrusev.com
Адрес: гр. София, ж.к „Младост” 1, ул. "Д.Моллов" 1 в двора на УМБАЛ "Св. Анна"
Тел.: 02 975 92 58
Тел./факс.: 02 975 92 59
Виж повече за допълнителни адреси
Posted On 30 Jul 2013
, By

Медицински център “Хасково”

Haskovo Медицински център "Хасково" - medcenter.bg
Адрес: гр. Хасково, бул."Сединение" 49
Тел: 0700 11 512
Posted On 30 Jul 2013
, By

Дентална клиника “Войчеви”

Voychevi220x110 Дентална клиника "Войчеви" -dcvoychevi.com
Адрес: гр. Велико Търново, ул. "Славянска" 2 А
Тел.: 062 64 59 91
Моб. Тел.: 0884 354 696
E-mail: info_at_dcvoychevi.com; snv_v_at_abv.bg; nvoychev_at_abv.bg
Posted On 30 Jul 2013
, By

“МБАЛ-Първомай”

220x110 "МБАЛ-Първомай"
Адрес: гр. Първомай, ул."Княз Борис I"51
Тел.: 0336 6 3165
Факс: 0336 6 3171
Моб. тел.: 0894 720 399
E-mail: mbal_par_at_abv.bg
Posted On 30 Jul 2013
, By