АГРИКОМ ООД

ЗА НАС

ScreenHunter_42165 Jun. 26 14.23Фирма АГРИКОМ ООД се занимава с отглеждане, търговия с фуражи и фуражни компоненти,отглеждане на зърнени,клубеноплодни,технически култури и тчхната реализация на пазара.

Фирма АГРИКОМ ООД се занимава с:
– Отглеждане и търговия с фураж и фуражни компоненти.
– Зърнепроизводство и зърнопреработка.
– Отглеждане на зърнени, клубеноплодни и технически култури.

КОНТАКТИ

АГРИКОМ ООД
Адрес: гр.Балчик ул.”Черно море” 21
E-mail: agrikom@ b-trust.org

За автора