АСФА ООД

ЗА НАС

ScreenHunter 659Фирмата e с предмет на дейност строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения.
АСФА ООД може да осъществи цялостен процес по изграждането на пътни обекти, както следва:
– Проектиране на пътища и съоръжения;
– Добив на инертните материали за направа на пътни основи, асфалтови смеси и бетонови разтвори;
– Пътно строителство, включващо всички дейности по изграждането на земното и пътно легло, отводнителните съоръжения водостоци, отводнителни окопи и дренажи, предпазни еластични огради;
– Асфалтови работи асфалтопроизводство, транспорт на готовата асфалтова смес, полагане и уплътняване;
– Вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.

Фирмата се интересува от всички новости в строителството в България и чужбина на всички видове строителство, и има готовност да изпълни всякакъв вид строителство като използва собствени и наети ресурси.

КОНТАКТИ

АСФА ООД
Адрес: гр. Стара Загора, ул. Атанас Кожухаров 15, вх.А, ет.7, ап.33
Моб.тел.: 0887 959 795

За автора