“Дарис” ООД – Дървопреработване

ЗА НАС
logo-daris
“Дарис” ООД основна дейност на фирмата са съсредоточени в дърводобива, услуги в горското стопанство и дървопреработка.
Година на създаване на фирма “Дарис” ООД е 2002 година. Персоналът на фирмата е 107 души (работници и служители).

Капацитет на производство (годишно):

  • Производство на фасониран дървен материал – 4200 куб.м.
  • Добив на дървесина – над 20000 куб.м.

Продукти:

  • Кофражни дъски;
  • Греди;
  • Екопелети;
  • Екобрикети;
  • Дървени въглища;
  • и други.

daris

ПРОДУКТИ
Кофражни дъски
Размери
Цена в лв. (без ДДС)
деб. 2.5 см. – 4 м.
150.00 лв./куб.м.
деб. 2.5 см. – 4 м. II-ро качество
100.00 лв./куб.м.
Г р е д и
Размери
Цена в лв. (без ДДС)
кофражни 5/10; 8/8; 8/10; 10/10 см. – дължина 4 м.
170.00 лв./куб.м.
кофражни 12/10; 12/12; 12/14; 14/14; 14/16; 15/15 см. – дължина 4 м.
180.00 лв./куб.м.
чисти 10/10 см. – дължина 4 м.
200.00 лв./куб.м.
Д р у г и
Наименование
Цена в лв. (без ДДС)
Екопелети
250.00 лв./тон
Екобрикети – карбонизирани
800.00 лв./тон
Дървени въглища /дъбови и букови/
800.00 лв./тон
ЦЕНИТЕ СА БЕЗ ДДС, ФРАНКО СКЛАД НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
КОНТАКТИ
“Дарис” ООД – daris-ood.hit.bg
Адрес: с. Чакаларово, област Кърджали, община Кирково
Тел./факс: 03678 27 41
Моб. тел.: 0887 190 653, 0888 832 241
Е-mail: daris_ood@ abv.bg

Текст и изображения: daris-ood.hit.bg

За автора