ЕЙ ВИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter_39898 Apr. 26 20.10ЕЙ ВИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено през 2006 година, със седалище град Самоков. Основната икономическа дейност, на компанията е насочена в областта на строителството.
Фирмата е специализирана в изпълнението на консултантски и проектантски услуги в строителството.
ЕЙ ВИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е член на Камарата на строителите в България и притежава лиценз за строежи в ПЪРВА И ПЕТА ГРУПА. Също така, дружеството разполага с квалифициран екип от кадри, както и с богата материална база. Тези фактори, гарантират за качествено и коректно изпълнение на посочените дейности!
ЕЙ ВИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е строително дружество със стабилни позиции, което се радва на голям брой доволни клиенти и партньори!

Управител на фирмата е господин ВЛАДИМИР САШЕВ ТРЕНЕВ.

КОНТАКТИ

ЕЙ ВИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Адрес: гр. Самоков, ул. Искър No 80

За автора