“Eвон БГ” ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter_6416 Jul. 21 23.02Фирма “Eвон БГ ” ЕООД е правоприемник на основаната през м. септември 1991 г. “Евон“ ЕТ Управител на дружеството е Маг. инж. Бистра Атанасова Стоичева.
Вeче 20 години фирмата доказва своя опит в проектирането, доставката и монтажа на отоплителни, водопроводни и слънчеви инсталации. Поради нарасналия интерес и търсене на пазара и благодарение на доверието на нашите клиенти, през последните години дейността на фирмата беше разширена с извършване на строителни и ремонтни работи.
Благодарение на натрупания опит, европейското качество на доставяните материали и извършвания високо професионален монтаж, “Евон БГ” ЕООД е познато име в професионалните среди. Наши материали и труда на високо квалифицирания ни екип са вложени в представителни обекти с национално значение като:

* Военна Академия “Георги Стойков Раковски’’
* Летище Граф Игнатиево
* ДП Ръководство въздушно движение – гр. София
* ДП Ръководство въздушно движение – гр. Г. Оряховица
* Командване Тактическа Авиация – гр. Пловдив
* “Български пощи” ЕАД
* Военно медицинска академия
* Национален почивен дом “Ветровала”
* Ловен дом “Студена”
* ПМУ Кремиковци
* Възлова станция и експериментална база – курортен комплекс “Боровец”
* Българско Национално Радио
* Хотелски комплекси

* Висше Транспортно Училище “Тодор Каблешков”
и много други.

От месец април 2006 год. дружеството е вписано в публичния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗЕЕ с Удостоверение рег. № 00074 от 20.04.2006 г. “ЕВОН БГ” ЕООД притежава Сертификат за акредитация № СА-ОСС-0075/17.04.2006 г. и разполага с необходимите технически средства и висококвалифициран персонал за извършване на обследване за енергийна ефективност на енергийни потребители.
Екипът ни се стреми не само да извършва детайлно обследване и сертифициране, но и да Ви предложи най- оптималните решения за енергоспестяващи мерки
Фирмената политика, наложена от нас, се основава на непрекъснатото подобряване качеството на предлаганите услуги, коректност във взаимоотношенията с нашите партньори, взаимноизгодно сътрудничество, разумна ценова политика и точно изпълнение на поетите договорености.

УСЛУГИ
  • Енергийна ефективност
  • Слънчеви инсталации
  • Отоплителни водопроводни и газови инсталации
  • Строителни и ремонтни дейности
ПРОДУКТИ
  • Отопление
  • Вентилация
  • Климатизация
  • Газификация
  • Apas Vital
КЛИЕНТИ
Военна Академия “Георги Стойков Раковски’’
Летище Граф Игнатиево
ДП Ръководство въздушно движение – гр. София
ДП Ръководство въздушно движение – гр. Г. Оряховица
Командване Тактическа Авиация – гр. Пловдив
“Български пощи” ЕАД
Военно медицинска академия
Национален почивен дом “Ветровала”
Ловен дом “Студена”
ПМУ Кремиковци
Възлова станция и експериментална база – курортен комплекс “Боровец”
Българско Национално Радио
Хотелски комплекси и много други.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_6410 Jul. 21 22.56ScreenHunter_6411 Jul. 21 22.56ScreenHunter_6411 Jul. 21 22.57ScreenHunter_6412 Jul. 21 22.57
КОНТАКТИ

“Eвон БГ” ЕООД – evonbg.com
Адрес: гр. София, бул. Черни връх 70 – 72
Тел.: 02 962 20 03
Факс: 02 962 19 97
Моб.тел.: 0888 770 950
Е-mail: office@ evonbg.com

Текст и изображения: evonbg.com

За автора