Експерт-М ООД – Интегрирани софтуерни решения

ЗА НАС

EKSPERT-mЕКСПЕРТ – М ООД е на пазара за интегрирани софтуерни решения от 1995 година.

За качеството на работата и успеха на дружеството говорят многото клиенти избрали да работят с нас от началото на основаването ни.

Предлагани интегрирани софтуерни приложения:

1. ERP EXPERT M
2. MAGENTO Extensions
3. LAGOSw&e
4. Expert Mobile Marketing

ERP EXPERT M

ERP EXPERT M – главни модули:

 • Управление на заявките
 • Управление на продажбите и клиентите
 • Управление на складовете
 • Управление на производството
 • Управление на финансите
 • Управление на активите
 • Управление на паричните потоци
 • Управление на Данъчните складове
 • WEB базиран модул за достъп на Агенция Митници
 • Управление на контролните точки
 • Модул за управление процесите по изкупуването на зърно и грозде
 • Управление на Човешките Ресурси и Работни Заплати
MAGENTO Extensions

MAGENTO Extensions

Интегрирано решение съвместяващо мощта на ERP EXPERT M и гъвкавостта и достъпността на он-лайн магазина MAGENTO.

Този магазин е един от водещите магазини за он-лайн търговия в световното интернет пространство и най-хубавото в случая е, че този продукт е OPEN SOURCE решение.

Разработени са много допълнителни функции и разширения, които автоматизират процесите в он-лайн търговията, като:

1. Модул за настройка и добавяне на фирми доставчици.
2. Модул с допълнителна функционалност за импорт и експорт на продукти.
3. Модул за превод на атрибутите на продуктите.
4. Модул за връзка с ERP EXPERT M, изпращане и потвърждаване на поръчки.
5. Модул за създаване на специфични цени за специални клиенти.
6. Модул за рекламации на поръчките.
7. Модул за кеширане, ускоряващ работата на системата.
8. Модул за създаване на групи клиенти със специфични цени и условия за плащане.
9. Модул за пълен контрол на системата, като менюта, страници, реклами, блокове с продукти и др.
10. Модул позволяващ на клиентите сами да сменят дизайна на онлайн магазина.

ScreenHunter_1885 Mar. 26 10.01http://en.expert-m.net/online-store/ – visit us for more information.

http://www.expert-m.net/ – за повече информация.

LAGOSw&e

LAGOSw&e – warehouse logistics, control and automation
Това е не само софтуер за управление на складове /Warehouse management system/ а и нещо повече.
Това е специализирано софтуерно решение за управление на роботизирани/и не роботизирани/ складове и складови помещения с интеграция и синхронизация на данни между MAGENTO и ERP EXPERT M.

Работи се през интернет браузър, като за управлението на автоматизираните стелажи се подават командите към съответните роботизирани клетки през тъч-скрийн екрани на таблети или специални панели за управление.

Склада се въвежда с координати в 3-измерното пространство и той може да се визуализира от всяка една негова страна, да се завърта, да се увеличава или намалява показания мащаб за по-ясна и визуална представа за склада, с който се работи и елементите от които е съставен.

Създаден е инструмент, с помощта на който много лесно с мишката с хващане, завличане и пускане се свързват маршрутните точки с елементите, до които искаме да имат достъп ( от маршрутна точка до друга точка или елемент от склада където се складират продукти).

С така създадените елементи и свързващи точки програмата изчислява най-кратките пътища между елементите на склада за поставяне на продукти.

В момента този модул е разработен и внедрен в наш клиент в Германия и управлява автоматизирана стилажна система на Сименс, която ползва този наш клиент.
Този клиент, приема ежедневно между 1500 и 2000 поръчки през онлайн магазини реализирани от нас чрез платформата Magento, синхронизира данните с LAGOS и ERP EXPERT M, подготвя фактури, товарителници и всички съпровождащи документи и експедира пратките до крайните си клиенти чрез съответните куриерски служби.

Предвидена е синхронизация на наличностите между автоматизирания склад LAGOS, онлайн магазина MAGENTO и ERP EXPERT M.

ScreenHunter_1886 Mar. 26 10.09http://en.expert-m.net/lagos/ – visit us for more information.

http://www.expert-m.net/ – за повече информация.

Expert Mobile Marketing
Expert Mobile Marketing

Приложение за мобилни устройства, предназначено за търговци с цел събиране на информация за състоянието на наблюдаваните търговски обекти.

Информация се събира за:

 • наличните собствени и конкурентни продукти;
 • състояние на обекта;
 • рекламни материали в обекта;
 • снимки на обекта;
 • категоризация на обекта;
 • данни от посещение в обекта;
 • рекламни кампании;
 • и много други данни, които да послужат за по-нататъшен анализ на пазара и конкуренцията.
КОНТАКТИ

“Експерт – М” ООД – expert-m.net

Адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев“ 11 ет.4
Тел.: 052 979 510, 052 979 513
Факс: 052 637 125
E-mail: office-head@expert-m.net

Текст и изображения: expert-m.net

За автора