Кошинови ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter 1023Кошинови ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, специализирана в извършването на финансово-счетоводни услуги и бизнес-консултации.

Счетоводна компания с традиции в областта на счетоводството и финансите, наложила и утвърдила се посредством качеството и коректността в своята работа.

Дейността е съобразена с всички изисквания на Българското законодателство, подчинена на приложимото право.

Счетоводна къща Кошинови обслужва много частни клиенти и фирми от различни сфери и отрасли на икономиката, изграждайки дългосрочно и стабилно партньорство с тях.

За предоставяне на бързи и качествени услуги в счетоводната компания работи екип от квалифицирани служители и специалисти, които се характеризират с висок професионализъм и компетентност, използващи индивидуален подход към всеки клиент.

За пълното обслужване на своите клиенти фирмата разполага с всички съвременни технологии за комуникация, както и с електронен подпис.

Извършва трудово-правни и осигурителни консултации, регистрация по ЗДДС и други услуги, свързани с пълното счетоводно обслужване.

Предлага богат набор от счетоводни услуги: пълното счетоводно обслужване, заверка на финансови отчети, съставяне на междинни и годишни финансови отчети, данъчни и бизнес консултации и други.

Днес, когато новите технологии правят връзките между хората бързи, лесни, възможни и достъпни, екипът от професионалисти заети в компанията са убедени, че предлаганите от тях, счетоводни услуги ще бъдат ползотворни за клиентите не само на територията на столицата, но и извън предлите на страната.

Счетоводна къща Кошинови ще Ви помогне да намалите своите разходи, да спестите ценно време и да насочите енергията и усилията си към управлението на Вашите бизнес идеи.

Счетовдната кантора се е наложила и утвърдила, като лидер в счетоводния бранш, радва се на добър авторитет и постоянни клиенти, отворена за ново сътрудничество, в което да вложи придобития опит, грижа и компетентност.

Счетоводна къща Кошинови – Вашият бизнес партньор – Доверете ни се, ние работим за Вас!

Компанията се представлява от г-жа Дарина Кошинова в качеството на Управител.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter 1020ScreenHunter 1021ScreenHunter 1022
КОНТАКТИ

Кошинови ЕООД
Адрес: гр. София, кв. Редута, ул. Каймакчалан 10
Тел.: 02 489 55 09
Моб.тел.: 0888 462 223
E-mail: koshinovi@ abv.bg

За автора