ЛАНД ДЕКОР ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter_39301 Apr. 19 17.43Подготовка на терена

Това е старта на всички по-нататъшни дейности по дворното Ви място. Премахването на треви и плевели, строителни отпадъци, камъни, дънери и други, както и тяхното извозване са дейности, с които се сблъсква всеки озеленител в началото на процеса изграждане.
Земни работи

Операциите по земните работи в двора са от решаващо значение. Ако трябва да се ръководим от етапността на работите по вашият двор, то това е първият-основен етап, върху който се изгражда останалата част. Затова на нея трябва да и бъде обърнато специално внимание и тя не трябва да бъде подценявана. Тези дейности в повечето случаи включват изкопи или насипи. Практиката ни показва, че в повечето случаи се налага извозване, доставка и насипване на нова почва. Терена се моделира по начин, който да служи като опорна точка на всички следващи операции, но и с цел да е максимално практично и естетично. В тази част се включват изграждането на подпорни стени, стъпала, тераси, определят се наклоните за оттичане на повърхностни води и т.н.
Дрениране на терена

Дренирането на терена е необходимо в условия на недостатъчно поемане на водата от земната маса. Причините за това могат да бъдат, както релефът, така и видът на почвата. Дренажната система не позволява образуването на заблатачени участъци, които могат да увредят растителността или да нарушат естетическия вид на вашият двор.
Напоителни системи

Мечтаният двор е немислим без напоителна система, която да подсигури постоянно и равномерно напояване, както на райграса, така и на цялата растителност в двора. С автоматизираното напояване се постига максимален ефект от засадената растителност и тревните площи. Не само това, напоителните системи пестят време и труд.
Плочопътеки

Алеите и плочопътеките позволяват да се достигне до всяко кътче, създават условия за разходка в естествена среда и дават възможност да се разгледа всеки елемент в градината от различен ъгъл. Освен функционалното си предназначение, плочопътеките придават и естествена красота на дворното място. Огромният избор на плочи от естествен камък дава възможност за различни алейни декорации, съобразени с желанията на клиента, цялостната визия на двора, сградите и стените около него. Декоративните плочопътеки в двора основно се изграждат на пясъчна основа и с тевна фуга. Вкореняването на тевата около камъка гарантира достатъчна здравина на пътеката като запазва естетическия й вид .
Водни ефекти

Водните ефекти в двора са все по-предпочитани и търсени. Това е може би най-успокояващият елемент от вашият двор. Независимо от това дали ще бъде езерце или поток, фонтан или водопад, водните ефекти имат за цел да приближат двора ви до естествената природа. Съществуват множество варианти, които да отговорят на изискванията на всеки един клиент.
Засаждане на растителност

Засаждането на растителността също е съществена част от комплексното озеленяване на двора. Факт е, че за правилното прихващане и растеж на растенията от основно значение е правилното им засаждане – сезон на засаждане, разстояния между растенията и т.н. На пазара растенията се предлагат в различни „опаковки“ – отгледани в саксии, контейнери, пакети, на земя и т.н. Всеки един от тях има определена специфика на засаждане. В тази част на изграждането на двора, трябва да се спомене и укрепването на големите дървета и храсти, покриването им с мулч и т.н.
Скални кътове и алпинеуми

Скалните кътове и алпинеумите се превърнаха в неизменна част от всеки двор. Възможни са множество комбинации, които да удовлетворят всеки един клиент и да създадат допълнителен уют и красота в двора. Те също изискват по специално внимание. Изграждането се извършва с едновремено декориране на камък, почва и растение. Малко са растенията, които виреят и изглеждат добре в такава среда. Правилния подбор на всички компоненти е решаващ за крайният резултат.
Затревяване

Затревяването е финалният етап от изпълнението. В зависимост от това дали теренът е сенчест или слънчев, дали тревните площи ще бъдат често използвани или не, има различни видове тревна смеска и изборът й е от съществено значение. Преди да се затреви терена е необходимо да се извърши предварителна подготовка, която включва премахване на едри буци пръст и камъни. Следва финно подравняване и валиране на терена. Самото затревяване се извършва с кръстосан посев, което гарантира равномерното разхвърляне на семената. За да се прихване семето е необходимо да се покрие с фин слой почва и да се валира. Честото поливане и косене са задължителни за бързото сгъстяване и растеж на райграса.
Полагане на тревен чим

Не всеки има възможността и желанието да чака до поникването на райграса след затревяване. Тревният чим дава моментален ефект и придава изцяло завършен вид на двора. Не случайно клиентите се спират все по често на него. Полагането е трудоемък процес, който изисква същата подготовка като при затревяването. След като теренът е подравнен и валиран се пристъпва към самото полагане на отделните парчета чим като не се допускат празни пространства между тях. След като чимът се положи на терена, следва валиране, което да изкара останалият въздух под чима и обилно поливане.
Това е старта на всички по-нататъшни дейности по дворното Ви място. Премахването на треви и плевели, строителни отпадъци, камъни, дънери и други, както и тяхното извозване са дейности, с които се сблъсква всеки озеленител в началото на процеса изграждане.

ПРОЕКТИРАНЕ

Проектиране на дворни пространства
Изготвянето на проект е първата и може би най-важната част от озеленяването на един двор. Ландшафтното проектиране не бива да се подценява, тъй като именно от него зависи успеха на всички други дейности, свързани с облагородяването на един двор. От качествената му изработка зависи не само външния вид на зелените пространства около вас, но и отсъствието на проблеми в бъдеще (наложителни промени, възникване на трудности, свързани с поддръжката и т.н.)

Какво представлява проекта
Сам по себе си ландшафтния проект се състои от няколко съставни чертежа, които включват: вертикално планиране на терена, идеен чертеж, дендрологичен чертеж, трасировъчен и посадъчен чертеж и обяснителна записка към тях. Проект, изготвен от ландшафтен архитект може да Ви гарантира, че барбекюто в двора е разположено на възможно най-удобното място, а от него се разкриват гледки към всички красиви групи от дръвчета, храсти и цветя. Така ще бъдете сигурни, че около детския кът в двора са засадени растения, който няма да наранят малките малчугани. В скалният Ви кът ще са засадени подходящи за целта цветя и храсти. Всички растения в двора Ви ще са подбрани съобразно условията на обкръжаващата ги среда (почви, осветление, поливане)и ще са комбинирани по начин, по който ще изглеждат най-добре. Благодарение на опита на специалистите можете да сте сигурни, че подпорните стени и плочопътеките ще бъдат проектирани и създадени на възможно най-подходящите места, като ще бъдат едновременно практични и естетически ще се вписват красиво и естествено в заобикалящото ги пространство.
Консултиране

Проектирането на частен двор, парк или каквото и да е било зелено пространство изобщо не е лека задача. Ние се стараем, по време на процеса на изготвяне на проект, максимално да се съобразим с желанията на клиента и да ги съчетаем с границите на постижимото и практически възможното. Поради тази и ред други причини консултирането и детайлния разговор с клиента е изходната точка преди започването на каквито и да е било практически действия. Запознанството с типа клиенти, за които работим е важно за нас: с какво се занимават нашите клиенти, как обичат да си почиват, дали имат домашни любимци, колко време прекарват на проектираният обект, с какво обичат да се занимават през свободното си време и как си представят бъдещия си двор и какви изисквания ще имат към проекта и изпълнението му. За нас това е ключа към успешния проект – достигане на едновремено красив и практичен двор, в който нашите клиенти ще могат да си почиват и да показват с гордост на роднини и приятели.
Заснемане на терен

Първата практическа стъпка на проектирането са така наречените предпоректни проучвания, които включват посещение от нашите специалисти на място, оглед и консултация и заснемането на терена. Ние трябва да се запознаем с територията на която трябва да се работи, да съберем всички необходими данни. Терена се „заснема”, като се вземат всички нужни размери, за да се изготви чертеж със съществуващото положение на сгради, алеи и растителност. Изготвя се фитосанитарна оценка на растителността, както и се отчита района в който се намира обекта. Това, което Ви предлагаме е изготвяне на няколко скици с различни идеи относно вида на дворното пространство, които ще подлежат на коментар. Те ще отразят всички благоустройствени и озеленителни елементи, които са били обсъждани още по време на консултацията. Тези скици спомагат да се утвърди една единна идея, по която ще се разработи бъдещия ладшафтен проект и прилежащата към него документация. Един стандартен проект за озеленяване се изготвя на няколко етапа и се състои от 5 части.
Идейно-дентрологичен проект

Това е, може би, най-интересната за клиентите част, защото съдържа всички етапи нагледно в цветна рисунка. Тук ще видите алеите, кътовете за отдих, групите с растения и т.н.
Вертикална планировка

Това е чертежа, придружен с количествени сметки, които ще ви помогнат да се ориентирате за изкопно-насипните работи на вашият обект. Местата, на които ще се наложи да има стъпала и подпорни стени. Тези проекти са много важни за правилното отводняване на терена ви.
Посадъчна схема и трасировка

Това са двата чертежа, който ще ви бъдат нужни в случай, че искате сами да изпълните проекта си. Проектите съдържат точните места на засаждане на растителността и позициите на алеите и други видове настилки.
Визуализации

Картини 3D, които ще ви помогнат нагледно да видите как ще изглежда дворното ви пространство от различни ъгли в завършен вид.
Пояснителни записки

Пояснителна записка с всички обобщени сметки и количества свързани с евентуални строителни мероприятия, както и фитосанитарна оценка на съществуващи преди озеленителните мероприятия дървовидна и храстовидна растителност. Да разполагате с проект за озеленяване, изготвен от ландшафтен архитект е голямо предимство. Така винаги имате под ръка един узаконен документ, който можете да ползвате по всяко време.

ПОДДРЪЖКА
  • Тревни площи
  • Дървесно-храстови групи
  • Жив плет
  • Цветя в кашпи
  • Растителна защита
  • Пролетно зацветяване
  • Зазимяване на растителност
  • Овощни дръвчета
  • Почистване и извозване
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_39286 Apr. 19 16.53ScreenHunter_39300 Apr. 19 16.54ScreenHunter_39299 Apr. 19 16.54ScreenHunter_39298 Apr. 19 16.54ScreenHunter_39297 Apr. 19 16.54ScreenHunter_39296 Apr. 19 16.54ScreenHunter_39295 Apr. 19 16.54ScreenHunter_39294 Apr. 19 16.54ScreenHunter_39293 Apr. 19 16.54ScreenHunter_39292 Apr. 19 16.54ScreenHunter_39291 Apr. 19 16.53ScreenHunter_39290 Apr. 19 16.53ScreenHunter_39289 Apr. 19 16.53ScreenHunter_39288 Apr. 19 16.53ScreenHunter_39287 Apr. 19 16.53
КОНТАКТИ

ЛАНД ДЕКОР ЕООД – landdecor.bg
Адрес: гр.София, ж.к. Люлин 2, бл. 279, вх. В
Моб.тел.: 0887 808 186
E-mail: landdecor@ abv.bg

Текст и изображения: landdecor.bg

За автора