“Лозанова 48″ – Превод и легализация

ЗА НАС

1579 May. 23 07.41Лозанова 48 е водеща агенция за преводи, основана през 1994 г. Първи в бранша внедрихме корпоративен софтуерен продукт за компютърно подпомаган превод SDL Trados Synergy 2007 Business и система за управление на бизнеса Oracle, позволяващи превръщането на творческия преводачески процес в производствен, осигуряващи стабилно качество, висока производителност и по-ниска себестойност на продукта. В четирите офиса на дружеството работят над 300 служители експерти. Лозанова 48 ООД извоюва свое място на пазара и се превърна в надежден и предпочитан доставчик на преводачески услуги за над 400 корпоративни клиенти.

Агенция за превод и легализация Лозанова 48 ООД предлага комплексни преводачески услуги от/на български език към официалните езици на ЕС и други езици – писмен превод и локализация, компютърно подпомаган превод със SDL Trados Synergy 2007 Business, Across и други програми, превод на техническа документация в AutoCAD, InDesign, предпечатна подготовка, устен превод и заверки на документи.

Нашите предимства:

 • сключен договор с МВнР за извършване на официални преводи на документи и други книжа
 • гарантирано качество на услугата в съответствие с внедрена система за контрол на качеството ISO9001:2008 и БДС EN 15038:2006
 • ERP система за управление на бизнеса със система за управление на проекти Oracle Primavera P6 и система за управление на финансовите потоци Oracle Finance
 • постоянни преводачески екипи в офисите ни
 • експресни преводи на мащабни проекти
 • корпоративна програма за компютърно подпомаган превод
 • терминологични персонализирани и специализирани бази данни
 • широк спектър от специализирани области на превод
 • превод на чертежи и схеми
 • файлови формати според нуждите на клиента

Свържете се с нас, за да получите оферта за срокове и цени.

КАЧЕСТВО
 • Агенция за преводи и легализация Лозанова 48 ООД внедри система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2008.
 • В системата за управление на качеството са интегрирани изискванията за предоставяне на преводаческите услуги на европейския стандарт БДС EN 15038:2006.
 • Всички процеси в дружеството са регламентирани и взаимообвързани, определени са критериите и методите за контрол, осигурени са необходимите ресурси и информационни потоци за ефективното функциониране на процесите.
 • Внедрените системи за управление на проекти Oracle Primavera 6P и Trados осигуряват наблюдение и измерване на процесите, своевременно предприемане на корективни мерки за отстраняване на несъответствията.
 • Внедрена система Oracle Financials.
 • Внедрената ERP позволява извършване на контрол над всички работни процеси в Лозанова 48 ООД.
 • Внедрената корпоративна система за компютърно подпомаган превод SDL Trados Synergy 2007 Busines на агенция за преводи и легализация Лозанова 48 ООД позволява едновременна работа в една и съща база данни на неограничен брой преводачи/проверяващи и осигурява последователност на терминологията и поддържане на персонализирана и специализирана терминологична база данни.
 • Системата за непрекъснато обновяване на компютърното и офис оборудване осигурява прецизна техническа подготовка на документите за превод и оформлението им в договорения формат.
 • Преводачите се подбират съгласно строги критерии. Агенция за преводи и легализация Лозанова 48 ООД осигурява непрекъснато обучение за повишаване на професионалната квалификация на преводачите и административните служители. При необходимост се привличат консултанти и експерти в съответните области.
 • Агенция за преводи и легализация Лозанова 48 ООД има четири офиса с обща площ от 390 м2, в които са осигурени 34 високотехнологични работни места. Мрежовата система на Лозанова 48 ООД е изградена от 4 подмрежи със 7 сървъра, разположени в четирите офиса, свързани помежду им чрез оптична връзка и централизирано управление. Оборудването гарантира сигурна и навременна комуникация с нашите клиенти и партньори и опазване и съхранение на информацията.

СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОД

Разполагаме с преводачи, експерти и консултанти в много области, тясно специализирани терминологични бази данни.

 • превод на финансови текстове;
 • превод в областта регионалното развитие;
 • превод в областта на труд и социална политика;
 • превод в областта на отбраната;
 • превод в областта на външна политика и международни отношения;
 • юридически преводи/правосъдие;
 • специализиран превод на научни текстове – патенти, дисертации, дипломни работи, докторати и т.н.;
 • специализирани преводи в областта на здравеопазването и медицината;
 • превод на текстове в областта на културата – сценарии, филми, научни разработки;
 • специализирани преводи в областта на околната среда и водите;
 • специализирани преводи в областта на земеделието и храните – европейски програми, внос и износ на храни;
 • специализирани преводи в областта на транспорта;
 • специализирани преводи в областта на информационни технологиите;
 • специализирани преводи в областта на съобщенията;
 • специализирани преводи в областта на икономиката;
 • специализирани преводи в областта на енергетиката – атомна енергетика, енергетика от възобновяеми източници;
 • специализирани преводи в областта на туризма – съпровождане, брошури, гидове и т.н.;
 • специализирани преводи в областта на спорт;
 • преводи за ЕС;
 • специализирани преводи в областта на вътрешната сигурност;
 • тръжни процедури, технически преводи, научни текстове, юридически преводи;

ГАЛЕРИЯ

1576 May. 23 07.381577 May. 23 07.381577 May. 23 07.391578 May. 23 07.391579 May. 23 07.39
КОНТАКТИ

“Лозанова 48″ – lozanova48.com
Адрес: Офис България – гр. София, ул. Твърдишки проход 23, Бизнес сграда Фина 5, офис 2-3
Тел./Факс: 02 958 76 15; 02 958 76 16
Моб. тел.: 0885 322 065
E-mail: bulgaria@ lozanova48.com

Адрес: Офис Данте – гр. София, ул. Данте 2
Тел.: 02 980 04 63; 02 986 33 45
Факс: 02 981 39 74
Моб. тел.: 0885 328 221
E-mail: dante@ lozanova48.com

Адрес: Офис Парчевич – гр. София, ул. Парчевич 68
Tел.: 02 989 40 93; 02 981 03 15
Факс: 02 423 43 87
Моб. тел.: 0885 328 255
E-mail: parchevich@ lozanova48.com

Адрес: Офис Варна – гр. Варна, ул. Иван Вазов 13
Тел.: 052 80 45 99
Моб. тел.: 0882 679 618; 0882 680 017; 0885 327 858
E-mail: varna@ lozanova48.com

Текст и изображения: lozanova48.com

За автора