НС-ИНДЪСТРИС ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter 992НС-ИНДЪСТРИС ЕООД е дружество, лидер в областта на консултирането при покупка или продажба на недвижими имоти.

Компанията предлага разнообразни решения за клиентите си. Всеки проект е съобразен с нуждите и изискванията на клиента.

Компанията е специализираna в покупката, продажбата и управлението на различни видове имоти: Офиси, Търговски площи, Жилища, Ваканционни имоти.

НС – ИНДЪСТРИС предоставя на своите клиенти професионални инвестиционни и консултантски услуги, цялостни съвети на инвеститори и собственици на сгради както по отношение на придобиването на активи, така и по отношение на тяхната продажба.

Специалистите, заети в NC Industries осигуряват на клиентите най-подходящата информацията за пазара, както и препоръчки за най-подходящата и изгодна стратегия.

Екипът от квалифицирани служители, се състои от консултанти и специалисти, утвърдили се с богат опит и задълбочени познания в сферата на търговските и индустриалните сделки с недвижими имоти с цел осигуряване на консултанстски услуги за бизнес възможности.

НС – ИНДЪСТРИС разполага със собствен инвестиционен инструмент, работещ за реализирането на нискорискови печалби, използвайки основно жилищни и търговски имоти.

Компанията предлага консултации и сътрудничество за създаването и регистрацията на компании – от тяхното структуриране до изпълнението на необходимите процедури по регистрацията на дружеството.

NC Industries предлага правна, финансова и маркетингова подкрепа, за да гарантира точен пазарен анализ и прецизни консултации по отношение на търговското и дружественото право, необходими за да ограничават рисковете за чуждестранните инвеститори.

“Качество, прецизност, отношение!”

УСЛУГИ

NC INDUSTRIES е лидер в сектора на консултациите при покупка или продажба на недвижими имоти. Дружеството предлага най-различни решения за своите клиенти, изцяло съобразени с нуждите им. Дългогодишният опит на нашите служители е възлов фактор при решаването на различни казуси и адекватното консултиране на клиентите ни.

Правенето на бизнес е нелеко начинание, но NC INDUSTRIES успя през годините да придобие достатъчно опит и да докаже своите способности и качество сред другите компании, работещи в тази сфера.

В зависимост от изискванията на клиента, NC INDUSTRIES може да предложи богато разнообразие от продукти и услуги. Компанията се е специализирала в покупката, продажбата и управлението на различни видове имоти като:

-Офиси
-Търговски площи
-Жилища
-Ваканционни имоти
Предоставяме на своите клиенти и различни проучвания, чрез които се дава адекватна и достоверна информация за състоянието на жилищния пазар.

Специалистите, работещи в компанията са и отлични консултанти. Могат да предложат правилното, бързо и ефективно решение на всеки създал се казус. Компетентността на нашите експерти се е изграждала през годините и благодарение на широкия спектър от дейности, които NC INDUSTRIES обхваща.

За своите клиенти и партньори NC INDUSTRIES осигурява оптимални консултации и подкрепа при създаването и регистрирането на дружества в Българя.

ПАРТНЬОРИ

- NES ADVISORS
NES Advisors е консултантска фирма, работеща основно в сферата на финансиране и управление на проекти по европейски програми и други финансови механизми. С годините основната философия на компанията се е превърнала в нейна практика, а именно – стремежът да постигнем успех чрез успеха на нашите клиенти.

Водещата ценност на NES Advisors е желанието да помогнем на клиента. Това е в основата на мотивацията и повишаване ефективността на нашия екип и сътрудници. Чрез своя професионализъм компанията успява да изгради дългосрочни отношения със своите клиенти, служители и партньори.

Чрез NES Advisors ще получите най-подходящата подкрепа за успеха на проектите си, за финансиране от структурните еврофондове и кохезионния фонд на Европейския съюз. Проектната Ви документация е в пълно съответствие с изискванията и разполагате с подходящи партньори до реализирането на проекта.

- A SECURITY
А Security е компания, чийто екип има богат, практически опит в сферата на сигурността и охраната. Компанията осъществява комплексна и качествена охрана на редица свои обекти на територията на цялата страна.

Дружеството разполага с добре обучени и професионално подготвени охранителни екипи, които могат да реагират адекватно във всяка ситуация. Компанията може без проблеми да осигури надеждна и качествена охрана на различни обекти. Дружеството също така е специализирано и в осигуряване на личната сигурност и спокойствие на своите контрагенти. Дългосрочна цел на A Security e развитие, разрастване и увеличаване на предлаганите услуги, заедно с подобряване на тяхното качество.

Освен лична и ВИП охрана, A Security предлага на своите клиенти охрана на имущество, на ценни пратки и товари и различни видове охранителни системи.

- COMMUNICA
CommUnica е PR компания, която предлага цялостни рекламни и информационни решения на клиенти с разнообразен профил. Дружеството успешно работи по различни проекти с корпоративни и бизнес клиенти, държавни и общински институции, както и с международни компании. Именно чрез партньорствата си, компанията ни успя да си осигури широки възможности за контакти, както и владеенето на всички класически и иновативни комуникационни инструменти.

Този опит, в комбинация със задълбоченото разбиране на дейността на партньорите ни, осигурява възможност на CommUnica да разработва и реализира максимално ефективно комуникационни стратегии, с реални резултати за бизнеса.

CommUnica има солиден опит в разработването на рекламни кампании, бранд-мениджмънт, медийното планиране и всички видове комуникационни мероприятия.

КОНТАКТИ

НС-ИНДЪСТРИС ЕООД – ncindustries.net
Адрес: гр. София, бул. Джеймс Баучер 83-85, офис 18 и 19
Тел.: 02 862 90 26
Факс: 02 862 90 874
E-mail: INFO@ NCINDUSTRIES.NET

Текст и изображения: ncindustries.net

За автора