ОДЗ 1 – София

ЗА НАС

ScreenHunter_10530 Feb. 24 22.56ОДЗ 1 Първото в България ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ. Носител на орден Кирил и Методий – І- ва степен. Открито през 1950 година в сграда по австрийски модел, проектирана от Маргарете Шулте.

Детското заведение е разположено на територията на район Възраждане в близост до градинката Св. Никола. В просторните и светли помещения се възпитават и обучават деца от една до седем годишна възраст, разпределени в пет градински и една яслена групи.

Дворът е с изградени площадки, зелени площи и дървета, подходящ за занимания и игри на открито. При нас децата получават отлична подготовка във всички културно – образователни направления, съобразно държавните образователни изисквания на МОН.

Педагогическият и медицински екип е висококвалифициран и с богат професионален опит. Нашата основна цел е изграждане у децата качества ориентирани към успешна реализация в първи клас.

КОИ СА НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ:

- Формиране здраво, знаещо и можещо дете.
– Качествен учебно – възпитателен процес съчетаващ традиция с новаторство.
– Осъвременяване на материалната и дидактична база.
– Осигуряване емоционална и творческа среда, стимулираща детската индивидуалност и развитие.
– Оптимизиране възпитателната функция на семейството.
– Гражданско участие в управлението на ОДЗ № 1.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ/ по желание на родителите/:

-обучение по английски език, иврит,
– народни и модерни танци,
– художествена гимнастика,
– летен отдих на море или планина, ски-училище.

КОНТАКТИ

ОДЗ 1 – София
Адрес: гр. София, ул. Брегалница 48
Тел.: 02 831 70 17
E-mail: odz_1@ abv.bg

За автора