“П. Дусман” ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter_20966 Jun. 03 09.31“П. Дусман” ЕООД е регистрирано през месец Октомври 1994г. като дъщерна фирма на международния германски концерн “Dussmann Gruppe”.

Нашата дейност се основава на вече широко наложилия се в САЩ и Западна Европа принцип на аутсорсинг на дейности и услуги като: почистване, хранене, охрана, поддръжка на техника, инсталации и др. През 2003г. “П. Дусман” ЕООД – България получи сертификат за качество по европейската система за управление на качеството ISO 9001 и HACCP.

КОНТАКТИ

“П. Дусман” ЕООД
Адрес: гр. София, ул.”Св. Климент Охридски” 4, ет.2
Тел.: 02 943 84 11; 02 943 83 98
Факс: 02 943 84 10
Е-mail: officesofia@ dussmann-bg.com

За автора