ПРЕВЕНТА ДДД ЕООД – Борба с вредители

ЗА НАС

dasПРЕВЕНТА ДДД ЕООД е специализирана фирма за извършване на професионален контрол на вредителите /хлебарки , мравки , бълхи , кърлежи , мишки , плъхове/ с основна дейност дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

Специализираният ни екип ще се погрижи за разрешаването на Вашият проблем максимално бързо, качествено и коректно без риск за Вашето здраве. В практиката си се стремим да проучваме и внедряваме най-добрите световни достижения в областта на пестконтрола.

Нашата основна цел е да удовлетворим напълно изискванията и на най-взискателните си клиенти.

ПРЪСКАНЕ СРЕЩУ ХЛЕБАРКИ

Хлебарките се срещат в помещения, където хората се хранят и прекарват ежедневието си, като дневни стаи, кухни, спални и други. В ресторанти, столове, предприятия за преработка на хранителни продукти, жилищни комплекси и т.н.

Пръскането за хлебарки извършено от Превента ДДДД е гарант за трайно унищожение във вашия дом, офис или търговски обект.

Фирмата използва най-съвременните препарати за борба c хлебарки, които са безвредни както за Вас така и за вашите домашни любимци. Пръскането като метод е най-ефикасната защита, стига да се извършва периодично (поне 2 пъти в годината).

Смяната на препаратите през определен период от време гарантира, че хлебарките няма да станат резистентни към пестицида. Препаратите, които употребяваме за борба с хлебарки, се ползват само от упълномощени лица, оторизирани за дейността с лиценз от Министерството на Здравеопазването.

БОРБА С КЪРЛЕЖИ

Дезакаризация се нарича процеса по унищожаването на кърлежи и други вредни насекоми.Превента ДДД е лицензирана фирма за професионална борба с кърлежи и други акари.

Важно е да знаете че по-добър ефект се постига при две последователни пръскания против кърлежи.Повторното пръскане се налага заради жизненият цикъл на кърлежите. Той има четири различни стадия на развитие: яйце, ларва, нимфа и възрастна форма. Женските кърлежи снасят около 4000 яйца за период от 6-20 дни преди да умрат. Яйцата се излюпват за 16 до 30 дни и от тях излизат ларви. Ларвите се променят в нимфи, а нимфите във възрастни форми.

УНИЩОЖАВАНЕ НА БЪЛХИ

Бълхите са паразити, които се изхранват за сметка на индивиди от друг вид /гостоприемници/ и им вредят. Бълхите живеят върху тялото на бозайниците и птиците и се хранят с кръв от тях.

Превента ДДД извършва професионална борба с бълхи (дезинсекция) и третиране на нападнати от бълхи животни и площи.

Фирмата използва специфични препарати за борба с бълхи за ефективното им унищожаване. Разполагаме с висококвалифициран персонал, с придобита правоспособност по изискванията на МЗ, РИОКОЗ /ХЕИ/ и НЦЗПБ (Национален Център по Заразни и Паразитни Болести). Многогодишния ни опит в професионалната борба с бълхи и други насекоми е гаранция за правилен избор на метод и препарат във всеки един случай.

Пръскането против бълхи се налага да бъде повторено след 7 до 10 дни, според биологичния цикъл на размножаване на тези паразити. Така е сигурно, че борбата ще бъде ефикасна срещу новоизлюпеното поколение бълхи от снесените навсякъде яйца.

Препаратите са одобрени от Министерството на Здравеопазването и съобразени с изискванията на Европейския съюз.Те са напълно безвредни за хората, животните и околната среда, но са с моментално и поразяващо действие при унищожаването на бълхи и други видове насекоми.

ДЕРАТИЗАЦИЯ

Борбата с плъховете и мишките е наистина сложна, и силно зависи от колонията, която вече е изградена. Още по-сложна я прави и вградена интелигентност на тези гризачи, плашливият им и потаен начин на живот.

Фирма Превента ДДД извършва професионална борба с гризачи (дератизация). Ефикасни резултати се постигат чрез новите професионални методи и препарати за дератизация. Препаратите и отровите, които употребяваме са одобрени от Министерството на Здравеопазването и са съобразени с изискванията на Европейския съюз.

КОНТАКТИ

ПРЕВЕНТА ДДД ЕООД – Борба с вредители – preventa.bg

Моб. тел.: 0879 200 906, 0879 200 907
E-mail: info@ preventa.bg

Текст и изображения: preventa.bg

За автора