Савекс ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter 432Фирма Савекс ЕООД е на пазара от 2000г. Фирмата е тясно специализирана във ВиК сектора и предлага конкретни решения за всеки проблем. Савекс ЕООД предлага на своите клиенти пълен инженеринг в областта на водите и топлоизолациите. Висококвалифициран екип предоставя проучване, консултации, проектиране, изграждане, оборудване, гаранционно и следгаранционно обслужване.

Интевю с инж. Калин Рангелов:
Нашата работа е свързана с един от най – ценните ресурси на Земята.
За нас е задължение и удоволствие да осигуряваме за Вас и семействата Ви и Вашия бизнес вода
с гарантирано качество и да работим за опазване на природата от замърсяване. Водата е не само
необходимост, но също така удобство и удоволствие!
Доверете ни се и ние ще направим Водата Ваш приятел завинаги!
Ние можем да направим това за вас!
инж.Калин Рангелов
управител

ДЕЙНОСТИ

За да предложим на клиентите си пълен инженеринг в областта на водите и изолациите, ние извършваме проучване и анализ на конкретните условия и специфични проблеми. В зависимост от целите, които трябва да се реализират, проучванията могат да бъдат:
– изясняване на инвестиционното намерение;
– проучвания за определяне на подходящо местоположение на обекта и на условията за застрояване съобразно предвижданията на устройствените планове;
– инженерни проучвания, в т.ч. геоложки, геотехнически, хидрогеоложки, хидроложки и др., като съдържанието им се определя в зависимост от спецификата на обекта;
– геодезически проучвания;
– технологични проучвания за избор на оферта, предлагаща оптимална технология – за обекти, при които технологичното решение е определящо;
– технико-икономическа обосновка за определяне на икономическата целесъобразност и ефективност на инвестиционното строително намерение, в т.ч. за избор на подходящ негов вариант;

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter 419ScreenHunter 431ScreenHunter 430ScreenHunter 428ScreenHunter 427ScreenHunter 426ScreenHunter 425ScreenHunter 424ScreenHunter 423ScreenHunter 421ScreenHunter 420
КОНТАКТИ

Савекс ЕООД – savexbg.com
Адрес: гр.Перник 2300, бул.“Радомир“ №3
Тел.: 076 588 896
Моб.тел.: 0887 497 606; 0878 497 606; 0878 813 844
E-mail: saveks@ mail.bg; saveks@ abv.bg

Текст и изображения: savexbg.com

За автора