„СИМВАС ПАТЕНТ” СД – Лусия Кесова

ЗА НАС

ScreenHunter_16321 Apr. 27 08.02„СИМВАС ПАТЕНТ” СД – Лусия Кесова предлага следните услуги:

Патенти, полезни модели, марки, географски означения, промишлени дизайни. Авторски права. Лицензионни договори. Представителство пред съдебни и административни институции.

Предварително проучване, анализ, защита и управление на Вашите авторски права – патенти, запазени марки, промишлен дизайн, лицензии, нелоялна конкуренция.

Защита на обекти на индустриалната собственост – регистрация на патенти за изобретения и полезни модели, марки, промишлен дизайн, географски означения, топология на интегрални схеми.

Лицензионни договори – Патентни лицензии, Безпатентни лицензи и Комбинирани лицензии.

Патенти – пълно покритие на услугите в областта на закрилата на патентно­способни изобретения и полезни модели за български и чуждестранни физически и юридически лица.

Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции и арбитражни институции в страната. Представителство пред Патентното ведомство на Република България при регистрация и закрила на права върху обекти на индустриална собственост.

Промишлен дизайн – ние сме на Ваше разположение да Ви консултираме и извършим всички действия пред Патентното ведомство за регистрация на Вашия нов дизайн.

Европейски патенти и евр. търговски марки.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_16312 Apr. 27 07.57ScreenHunter_16313 Apr. 27 07.57ScreenHunter_16314 Apr. 27 07.57
КОНТАКТИ

„СИМВАС ПАТЕНТ” СД – simvaspatent.zona.bg

Адрес: гр. Пловдив, бул. Копривщица, №36А  4-етаж, 7 офис
Тел.: 032 990 070; 032 990 777
Факс: 032 990 070
Моб.тел.: 0887 802 663
e-mail: l_kesova@ yahoo.com; simvaspatent@ zona.bg

Текст и изображения: simvaspatent.zona.bg
Кл. думи: Търговска марка

За автора