ЦПО “Протур-95” ООД

лого

 

 

 

 

 

 

 

ЗА НАС

ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив.

Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

Девиз:
“След курса специалистът да има самочувствие, че може да работи самостоятелно!”

Най-силната страна на обучението в “Протур-95″ е фактът, че за разлика от други учебни центрове има специализирани кабинети в собствена база до блок 82 в ж.р. “Тракия”. В центъра работят вискоко квалифицирани преподаватели, които мотивират курсистите, като им дават ползени практически съвети за тяхната професионална реализация.

ЦПО “Протур-95” ООД е с лицензия № 200412200, издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение към МОН.

Центърът ни може да приеме и обучи Вашите изпълнителски кадри и управленски състав, които нямат необходимия ценз съобразно професиите, за които имаме лиценз.
Програмите за обучение и хорариумите са съобразени с изискванията на ЕС. Цените на курсовете са напълно достъпни. Завършилите получават удостоверение по образец на МОН, което с нашите услуги превод и легализация става валидно за цял свят.
В раздел специалности Ви запознаваме с възможностите на учебния център за обучение, опреснителни курсове, анализ на обслужването и подготвяне на екипи за новооткриващи се обекти както и предлагане на кадри за нуждаещите се обекти.

СПЕЦИАЛНОСТИ

Хотелиер
– Организация на хотелиерството

• Администратор в хотелиерството
– “Организация на обслужването в хотелиерството”

• Камериер
– “Хотелиерство”

• Ресторантьор
– “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”
– Сомелиерство

• Готвач
– “Производство на кулинарни изделия и напитки”
– Карвинг – декорация на плодове и зеленчуци

• Сервитьор-барман
– “Обслужване на заведения за хранене и развлечения”

• Пиколо
– Пиколо

• Работник в заведенията за хранене и развлечения
– Работник в обслужването в заведенията за хранене и развлечение

ГАЛЕРИЯ

4sb10sb9sb8sb7sb6sb5sb4sb3sb2sb1F4940036DSC0116875
КОНТАКТИ

ЦПО “Протур-95” ООД – protur95.com

Адрес: гр. Пловдив, ул.”11-ти август” № 5, ет. 2, офис. 6
Тел.: 032 622 821,
Моб. тел.: 0888 545 872; 0898 519 392

Текст и изображения: protur95.com

За автора