Петър Додов – Десон 91 – Mетални конструкции Самоков

i4 Петър Додов - Десон 91 - Mетални конструкции Самоков
Адрес: гр. Самоков, ул. Софийско шосе 9 / Промишлена зона Рилски лен /
Тел.: 0722 6 66 40, 0722 98286;
Моб тел.: 0888 418 246; 0887 844 114
Е- mail: biljana_mbg@ abv.bg
Posted On 05 Feb 2017
, By

УСМ” АД – Стара Загора

12345рт УСМ” АД - Стара Загора - usm.tracebg.com
гр. Стара Загора 6000, кв. Голеш
Тел.: 042 61 33 43; 042 61 33 43
Факс: 042 61 33 50
Е-mail: usm@tracebg.com
Posted On 05 Feb 2017
, By